saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Jarduketa planak

Informazioa


ESKOLA KIROLA

HELBURUA:

Eskolaren arloan diharduten kirol eragileak (umeak, guraso elkarteak, federazioak, klubak eta ikastetxeak) koordinatzea, helburu hauekin:

 1. Kirola egiten duen pertsona kopurua gehitzea
  • Mutikoen eta neskatoen parte hartzea orekatzea.
  • Gaigabeziak dituzten ikasleei kirola egitea erraztea.
  • Ikaslerik trebeenentzat programa bereziak garatzea.
 2. Dauden kirolak garatzea eta berriei ekitea.
  • Ikastetxeek eskaintzen dituzten kirolen artean Bertoko Kirolak sartzea.
  • Hastapeneko eta parte hartzeko kirol gehiago eskaintzea.
  • Kirol bat baino gehiago egitea sustatzea.
 3. Kalitatea hobetzea
  • Informazioa webgunearen bidez eskuratzea erraztea.
  • Sentsibilizazio kanpainak.
  • Teknifikatzeko, eztabaidak egiteko eta bateratze-lanetarako ikastaroak; entrenatzaileentzako ikastaro orokorrak.
  • Kongresu bat antolatzea, Hezkuntzaren Nazioarteko Urtea dela-eta.
  • Kirol-ikerketako burtsak.
 4. Udaleko kirol instalazioak nahiz ikastetxeetakoak optimizatzea.
  • Udaleko Kirol Eskolak sortzea.

UDAL KIROLA ETA KIROL AZPIEGITURAK.

HELBURUA:

Ahalik eta partaidetzarik handiena ahalbidetzea kirolen jardunean herritarren maila guztietan.

Jarduteko ildoak:
 • Udalaren kirol instalazio eta azpiegitura duinak izatea.
  • Kirol ekipamenduak eraikitzeko, handitzeko eta berritzeko finantzetarako planak onestea eta betearaztea.
  • Kirol ekipamenduen lurralde plan sektorialak egitea.
  • Bizkaiko kirol ekipamenduen zentsua eguneratzea.
  • Udalaren kirol instalazioen erabilera hobetzeko neurriak hartzea.
 • Udalaren kirol eskolak sortzea.
 • Kirolbide programaren bidez antolaturiko jarduerak sustatzea, Bizkaiko kirol eragileak hobetzeko eta eguneratzeko laguntza handia emateko eta kirolaren arloko udal zinegotzien trebakuntza laguntzea eta bultzatzea.
 • Kirola egiteko modua ematea eta erraztea, banakoei zein taldeei, inolako diskriminaziorik barik.
  • Udalaren kirol zerbitzuak koordinatzea eta laguntzea eta zerbitzu horiek mankomunitate moduan kudeatzea bultzatzea.
  • Guztientzako kirolaren sustapenerako kirol politika onestea eta betearaztea, azken hori udal administrazioarekin koordinatuta.
  • Jarduketa koordinaturako eremuak sortzea, guztientzako kirol modalitatea egiten dutenek parte hartzen duten kirol ekitaldiak antolatzeko.
  • Kirolaren medikuntza hurbiltzea administrazio baten zerbitzu hori jasotzen ez duten taldeei, eta horretarako jarduketa hori burutuko du udalerrian unitate mugikor batek.
  • Aholkularitza medikoa ematea in situ udalaren kirol instalazioen erabiltzaileei.
  • Kirolen Zuzendaritza Nagusiak landutako jarduerei buruzko informazioa jasotzeko modua ematea herritarrei Gure Sport Bizkaiko kirol aldizkaria eginez eta doan banatuz eta Zuzendaritza Nagusiaren Web gunearen bidez.
  • Unibertsitateekin batera jarduketak egitea eta planifikatzea azpiegiturak egokitzeko, baita kirol azpiegitura horien kirol jardueretan beste unibertsitateekin batera parte-hartzea ere.
 • Kirolaren Euskal Planaren arabera udal kirolaren eta azpiegituren arloan Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkion ekintzak dinamizatzea eta koordinatzea.

KIROL FEDERATUA

HELBURUA:

Federazioko kirol egiturak bultzatzea, indarrak kirolaren eremuan bilduz.

Jarduteko ildoak
 • Dirulaguntza ematea kirol ekitaldi interesgarriak antolatzeko eta teknikariak eta etorkizun handiko kirolariak trebatzeko, goi mailara iristeko bidea erraztu dakien.
  • Proben egutegi interesgarria egitea federazioekin batera; egutegi horrek kirol modalitateak ezartzeari emango die erantzuna, betiere bizkaitarrengan izan duen interesa eta eragina kontuan izanik.
  • Baliabideak eta laguntza ematea Bizkaia Bizkaialde Fundazioa hedatzeko, bai baliabideak erakartzeko, bai kirol modalitate berriak sartzeko, bereziki estrategikotzat jotzen diren kirolak: Herri Kirolak, Euskal Pilota eta banku finkoko arraunketa
  • Medikuntza eta kiroleko jarraipenak egitea, eta horretarako, ahaleginen fisiologiari buruzko azterlanak egingo dira etorkizun handiko kirolarien entrenamenduen balorazio funtzionalerako, plangintzarako eta hobekuntzarako; hori guztia kirolariei laguntza emango dien unitate mugikorrean, bai entrenamendu tokietan, bai lehiaketetan.
 • Merezi duen tratamendua ematea euskal kirolari, gure herriaren nortasunaren adierazgarria baita.

  • Federazioak hedatzeko eta sustatzeko programak bultzatzea.
 • Bizkaiko kirol federazioen behar espezifikoei erantzuna ematea.

  • Kirol federazioen garapenean eta ezarpenean laguntza ematea, horiei eskuordeturiko funtzio publikoak behar bezala garatzeko
  • Funtzioak garatzeko baliabide ekonomikoak eta lokalak ematea.
  • Bizkaiko Ezinduen Kiroleko Lurralde Federazioari laguntzea, kirol jarduna hedatzeko federazioaren helburuen barruko talde guztietara.
  • AS.FE.DE.BI.ri laguntza ematea federazioko zerbitzuen kudeaketa mankomunatuan.
 • Kirolaren Euskal Planaren arabera kirol federatuaren arloan Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkion ekintzak dinamizatzea eta koordinatzea.
 
 

e-mailez bidali