saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Ohiko galderak

Informazioa

Gurasoek aurretiazko gestio batzuk egin ditzakete ni desgaitasun-zentro batean sartu ahal izateko haiek hiltzen direnean?

Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetan sartzeko bide bakarra dago. Lehenengo urratsa mendetasunaren balorazioa egitea da, eta baliabidea eskatzea Banakako Arreta Programan (BAP), bai eta % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua izatea ere.

Baldintzak betetzen badira, onuraduna itxarote-zerrendan sartuko da, eskaera egiten den unean zentroan duen arreta-beharraren arabera ordenatuta (arreta jasotzeko beharrizanaren gizarte-adierazlea). Plaza bat eskaintzen bada eta onuradunak uko egiten badio, itxarote-zerrendatik aterako da, eta ezin izango du berriz egonaldi iraunkorreko plaza bat eskatu 6 hilabete igaro arte.

Egonaldi iraunkorraren eskaera egingo ez balitz, eta larrialdiko egoera bat gertatuko balitz (zaintzaileen heriotza, adibidez), desgaitasuna duen pertsona aldi baterako egoitza-plaza batean artatuko litzateke. Hala ere, ezinbestekoa da desgaitasuna eta mendetasuna baloratzea.

Egoitzan berehala sartzen al da onuradunaren aitorpena lortu ondoren?

Ez. Itxarote-zerrenda orokorra osatzen duten eskatzaileek egoera horretan jarraituko dute harik eta ikastetxe egokian plaza bat eduki arte, sortu berria zein lehendik daudenetakoa.

Bizkaiko hitzartutako zentro batean edo zentro publiko batean egonaldi iraunkorrean banago, beste zentro berri batera lekualdatu naiteke?

Bai. Eskabidearekin batera, familia-erroldaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, bai eta lanpostua esleituta duen ikastetxean egin duen egokitzapenari buruzko txostena ere, zentroa kudeatzen duen erakundeak egina. Gizarte Ekintza Saileko Balorazio Taldeak lekualdatze-plazen eskatzaileen desgaitasun-mota baloratuko du, eta baztertzeko arrazoia izango da ez betetzea eskatutako zentrorako aurreikusitako erabiltzaile-profila, lekualdatzeetarako erreserbatutako plazen tipologien arabera.

Dagoeneko plaza iraunkor bat badut hitzatutako zentro batean edo Bizkaiko zentro publiko batean, eska al dezaket tutoretzapeko pisu batean sartzea?

Bai. Bizkaian, desgaitasuna duten pertsonentzako plaza guztiak publikoak dira, eta, beraz, zentro batetik bestera lekualdatzeko eska daiteke, baldin eta profila betetzen bada, bai desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen artean, bai desgaitasuna duten pertsonentzako zentro batetik mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako zentro batera.

Non aurki dezaket zentroa aldatzeko eskatzeko inprimakia?

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan, desgaitasuna duten pertsonentzako egonaldi iraunkorreko egoitzak izapidean.

Zentro jakin batean sartzea eska dezaket?

Bai. Salbuespenez, pertsona batek zentro jakin baterako plaza-eskaera aurkezten badu, dekretu honetako baldintza orokorrak bete beharko ditu, eta, hala badagokio, eskatutako zentroko erabiltzaile-profilari edo -profilei dagozkienak.

Salbuespenezko kasu horietan, eskatzailea ez da sartuko itxarote-zerrenda orokorrean, zentroko itxarote-zerrenda espezifikoan baizik, gizarte-adierazlea aplikatu ondoren lortutako balorazioaren arabera.

Aukera hori erabiltzea bateraezina izango da desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-zerbitzu zehatzetarako eskabide berriak aurkeztearekin, 2 urteko epean, zentro edo zerbitzu zehatzari eskabidea aurkezten zaion egunetik zenbatzen hasita, salbu eta haren inguruabarrak —agiri bidez egiaztatutakoak— aldatzen badira.

Desgaitasuna duten pertsonentzako zentro hitzartuetan sartzeko eskabidea egoitza-plazak eskuratzeko itxarote-zerrenda orokorrera zuzenduta aurkeztuz gero, zentro jakin baterako plaza-eskaerari uko egingo zaio.

Egoitzatik irten al naiteke behin plaza publiko bat esleitu zaidanean?

Bai. Oporren edo ospitaleratzeen kasuan, plaza erreserbatu egingo da:

Onuradunek hilabeteko oporraldia hartu ahal izango dute udan, eta 15 egunekoa Gabonetan eta Aste Santuan; zentrotik irten ahalko dira eta plaza erreserbatuko zaie. Kasu horietan, erabiltzaileak dagokion prezio publikoaren % 40 baino ez du ordainduko.

Osasun-zentroetan nahitaez ez sartzeagatik, erabiltzaileak dagokion prezio publikoaren % 20 baino ez du ordainduko.

Zentro publiko batean sartu ondoren, ba al dago egokitzapen-aldirik?

Bai. 3 hilabeteko hasierako aldia finkatzen da erabiltzailea egoitza-zerbitzura egokitzeko, eta beste 3 hilabetez luzatu ahal izango da, arrazoituta, zerbitzuan sartzen den egunetik zenbatzen hasita.

Zentro publiko batean plaza gal dezaket zentro horretara egokitzen ez banaiz?

Ez. Egokitzapenik gertatzen ez bada, eskatzailea eta plazaren esleipenduna egoitza-zerbitzuetan sartzeko itxarote-zerrenda orokorrera igaroko da berriro.

 
 

e-mailez bidali