saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Kenkariak ingurumen-inbertsioak egiteagatik

Informazioa

Kenkariak ingurumen-inbertsioak egiteagatik

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, ingurumenaren garapen iraunkorra, artapena eta hobekuntza, eta energia-iturrien aprobetxamendu eraginkorra ahalbidetzen dituzten proiektuekin zerikusia duten inbertsioen eta gastuen ondoriozko kenkari batzuk ezarri dira.

Beste zenbait kasuetan, zergapekoek kuota likidotik proiektuen betearazpen aplikatua aurrera eramateko beharrezkoak diren aktibo finkoetan egindako inbertsioen zenbatekoaren %15 kendu ahal izango dute, baldin eta ingurumenaren garapen iraunkorraren eta babesaren nahiz hobekuntzaren eremuen barruan ondoko xedeetatik edozein erdietsi nahi badute:

 • Hondakinen gutxitzea, berrerabilera eta balioztapena.
 • Garraio iraunkorraren mugikortasuna.
 • Naturguneen ingurumena biziberritzea, konpentsazio-neurriak edo bestelako borondatezko jarduerak betearaztearen ondoriozkoa.
 • Uraren erabilera gutxitzea eta horren arazketa.
 • Energia berritzaileen erabilera eta eraginkortasun energetikoa.

Helburu horretarako, Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, dela interesdunak hala eskatuta, edo Ogasun eta Finantzen Sailak hala aginduta, egindako inbertsioaren Ingurumen Egokitasun Ziurtagiria igorriko du, zerga horri begira aplikatutako arauketan ezarritako betekizunak betetzen diren edo betetzen ez diren egiaztatu ahal izateko, azken batean, kenkaria aplikatzeko helburuarekin.

Prozedura administratiboa:

Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailean erabili beharreko prozedura gorago adierazitako arauketan zehaztu da. Informazioa soilik eman ahal izateko, eskema baten bidez azalduko dugu:

 • Egindako inbertsioaren nahitaezko komunikazioa, kenkaria aplikatu beharrekoari dagokionez, kasuan kasuko agiriak erantsita
 • Ingurumen Egokitasun Ziurtagiriaren eskabidea:
  • Borondatezkoa, Komunikazioarekin batera.
  • Zerga Administrazioak hala aginduta.
 • Ebazpena: sei hilabete baino gutxiagoko epean emango da, eskabidea borondatezkoa bada, eta, bost hilabete baino gutxiagoko epean, Zerga Administrazioak hala agindu badu.
 • Zergapekoaren ekarpena Zerga Administrazioan.

Arauketa:

 • 11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa. 
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2013 Foru Dekretua, abenduaren 23koa. Honen bidez Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten da.
 • Orden Foral del Diputado foral de Medio Ambiente 1883/2014, azaroaren 26koa. Honen bidez, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Araura eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretura egokitzen da garapen iraunkorra bultzatzen duten, ingurumena mantendu eta hobetzen duten eta energia-iturriak modu eraginkorragoan aprobetxatzen duten inbertsioen Komunikazioaren eta Ingurumen Egokitasunaren Ziurtagiriaren gaineko erregimena, Sozietateen gaineko Zergan ezartzen den kenkaria aplikatzeko.
 • Iraunkortasuna eta Inguru Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 6563/2016 Foru Agindua, arazoaren 8koa. Foru agindu horrek garapen iraunkorra bultzatzen duten, ingurumena mantendu eta hobetzen duten eta energiaiturriak modu eraginkorragoan aprobetxatzen duten inbertsioen Komunikazioaren eta Ingurumen Egokitasunaren Ziurtagiriaren gaineko erregimena arautzen da, Sozietateen gaineko Zergan ezartzen den kenkaria aplikatzeko.

Harremana:

Halaber, egokitzat jotako zalantzak edo iradokizunak helbide elektroniko honetara bidali ditzakezue: Postontzia

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.

 
 

e-mailez bidali