saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Pribatutasun politika

Informazioa

DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA. (Datu Pertsonalen Babesteari buruzko 2016/679 Erregelamendua (EB) 3/2018 L.O. Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermea).
EPIGRAFEA INFORMAZIOA
Tratamenduaren arduraduna eta kontaktatzeko

Administrazioaren Modernizaziorako Zuzendari Nagusia (Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila).

Diputazio kalea 7. 48008-Bilbo.

Telefonoa: 94 4067777 / 94 4068000.

Tratamenduaren helburua Web-orriaren bidez Bizkaiko Foru Aldundira bidalitako, kexa, iradokizun, kontsulta eta komunikazioen kudeaketa.
Interesdunaren eskubideak

Interesdunak aukera izango du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo haien tratamenduari mugak jartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko. Horretarako, idazki bat aurkeztu beharko du, Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzenduta. Leku hauetan aurkez daiteke idazkia:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia. Erregistroa eta Herritarreganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa. Laguntza. Diputazio kalea 7, beheko solairua, Bilbo.
  • Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro nagusiak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko eskualde-bulegoak.
  • 39/2015 Legean aurreikusitako tokiak (Estatuko Gobernuak Bizkaian duen azpiordezkaritza, Eusko Jaurlaritza, posta-bulegoak...).

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).

Detuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak

Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalaren Burua (Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila).

Lopez Haroko On Diego Kale Nagusia, 25. 48009 Bilbo.

Tratamenduaren legitimazioa 27/1983 legea, azaroaren 25ekoa, autonomia-elkarte osorako erakundeen eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen arteko harremanei buruzkoa.
Datuen hartzaileak Datu pertsonalik ez da lagako. Baina, aurkeztutako kexak, iradokizunak, kontsultak eta komunikazioak ez badira Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko gai bati buruzkoak, orduan, eskumena duen administrazio publiko edo organismoari bidaliko zaizkio.
Datuak gordetzeko epea Administrazioaren eskumen eremuaren barruan kudeatu berhar den jarduera administratiboak dirauen bitartean kontserbatuko dira datuak.
Interesdunen kategorien deskribapena Edozein interesatu.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedadtutakoari jarraiki.