saltatu edukira

Aldundiaren Logoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

 
 

Hemen zaude:

Harremana

Kontsultak, kexak, iradokizunak eta komunikazioak


Baldin eta kontsultaren bat egin, kexaren edo iradokizunen bat aurkeztu edo komunikazioren bat igorri nahi baduzu, ondoko formularioa bete behar duzu, eta ondorik, "Bidali" botoian sakatu.

(*) ikurra duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Inprimaki hau ez da 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako erregistro bat, Bizkaiko Foru Aldundiari zuzendutako dokumentuak aurkezteko.

Idazkiak telematikoki aurkeztu nahi izanez gero, egoitza elektronikoan egin dezakezu: https://www.ebizkaia.eus/.

 
Eskaera mota
 
 • Kontsulta: Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko gairen edo arazoren bati buruzko informazio eskabidea.
 • Kexa: Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuren baten funtzionamenduari buruzko ezadostasun adierazpena.
 • Iradokizuna: Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuren bat sortu, zabaldu edo hobetzeko proposamena.
 • Komunikazioa: Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi nahi zaion informazio oro bidaltzea; horri dagokionez, Aldundiak ez dauka zertan kasu guzti-guztiei erantzun.
 

Adieraz ezazu Bizkaiko Foru Aldundiaren zein saili igorri nahi diozun eskaera eta gaia zeri buruzkoa den:

Sar itzazu zure datu pertsonalak
Eskaeraren edukia
Artxibo Erantsiak

Nahi baduzu, artxiboak ere erants ditzakezu.


 
 
Hizkuntza

Kontsultei emango dizkiegun erantzunak informazio arlokoak izango dira, soil-soilik, eta inoiz ere ez dira erantzun lotesleak izango; halaber, erantzunok ez dute interpretazio arauemailerik edukiko.

Kexak eta iradokizunak ez dira administrazio-errekurtsotzat hartuko, eta horiek jartzeak ez ditu egun indarrean dagoen arautegian horretarako beren beregi ezarririk dauden epeak geldiaraziko. Era berean, ez dituzte inola ere prozedura bakoitza erregulatzen duen arautegian aurreikusten diren gainerako ekintzak edota eskubideak baldintzatuko.

2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) 13. artikuluan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat (Datuen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa) hau jakinarazten dizugu:

 • Tratamenduaren arduraduna: Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetearen Digitalizazioaren eta Herritarrenganako Laguntzaren Zuzendaritza Nagusia (Diputazio kalea 7. 48008 Bilbo).
 • Helburua: Eskaeren kudeaketa: Bizkaiko Foru Aldundira bidalitako kexak, iradokizunak, kontsultak eta komunikazioak.
 • Eskubideak baliatzea: Tratamendua egiten dutenen aurrean, interesdunak bere eskubideak balia ditzake bere datuak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko eta ez izateko erabaki indibidual automatizatuen helburu, horretarako idazki bat bidaliz Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalera. Hemen aurkeztu daiteke idazkia:
  • edo BFAren egoitza elektronikoan: https://www.ebizkaia.eus/.
  • edo Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian (Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbo).
  • edo herritarrei laguntzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eskualde-bulegoetan.
  • edo Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro nagusietan.
  • edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa helbide honetan eskuratu dezakezu: esteka.

Eman diren harremanetarako datuak BFAk eta tratamenduaz arduratzen den enpresak tratatuko dituzte, herritarrentzako zerbitzuaren asebetetze- eta hobekuntza-azterketak egiteko, estatistika-helburuekin. Helburu horiek bateragarriak dira lehen adierazitako helburuarekin, eta zilegi dira DBEOren 5.1.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, eta DBEOren 50. eta 162. artikuluetan eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 9. artikulua.