1. EU_Paso Actual:Eskari-mota
 2. Mezua
 3. Datu pertsonalak

(*) ikurra duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Zer egin nahi duzu?
 
 • Kontsulta bat
 • Kexa bat
 • Iradokizun bat
 • Jakinarazpen bat
 
 
 1. Eskari-mota
 2. EU_Paso Actual:Mezua
 3. Datu pertsonalak

(*) ikurra duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Aukerakoa

Haizu diren luzapenak: pdf, doc, docx, txt, jpg, jpeg, gif, png, xls, xlsx, ppt, pptx, pps

Zein hizkuntzatan jaso nahi duzu erantzuna?  
 1. Eskari-mota
 2. Mezua
 3. EU_Paso Actual:Datu pertsonalak

(*) ikurra duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Sexua (*)

Aukerako datuak

Zaila baldin bada izapidea email bidez egitea, telefono bidez jarriko gara harremanetan.

2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) 13. artikuluan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat (Datuen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa) hau jakinarazten dizugu:

 • Tratamenduaren arduraduna: Gobernamendu Onaren, Herritarrenganako Laguntzaren eta Zerbitzu Digitalen Zuzendaritza Nagusia eta/edo Bizkaiko Foru Aldundiko Zuzendaritza Nagusiak beren eskumenen jardunean egiten dituzten datu pertsonalen tratamenduen arabera eta tratamendu jarduera honen definizioaren arabera.
 • Helburua: Herritarrentzako kanal anitzeko arreta eta zerbitzu digitalak, Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio-sinplifikaziora, proaktibotasunera, pertsonalizaziora eta erabilgarritasuna hobetzera bideratuak.
 • Interesdunaren eskubideak: Tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzakezu zure datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, tratamenduaren aurka egiteko, datuak ezerezteko edo haien tratamendua mugatzeko eskubideak, eta eskubidea duzu, halaber, erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izateko; horretarako, idazki bat bidali behar duzu Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari. Hemen aurkeztu daiteke idazkia:

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa helbide honetan eskuratu dezakezu: esteka.

Oharra

Inprimaki hau ez da 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako erregistro bat, Bizkaiko Foru Aldundiari zuzendutako dokumentuak aurkezteko.

Idazkiak telematikoki aurkeztu nahi izanez gero, egoitza elektronikoan egin dezakezu: https://www.ebizkaia.eus/.