Bizkaiko maparen irudia eta Igorreko aldea nabarmenduta

Igorreko (Arratia) Eremu Funtzionalaren LPPren behin betiko onespena (2010)

Igorreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala

Igorreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala behin betiko onartu zen Eusko Jaurlaritzaren irailaren 14ko 239/2010 Dekretuaren bidez, eta onarpen hori 2010eko urriaren 25eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 205. zenbakian.

Behin betiko onespen dekretua (PDF)

Behin betiko onespena, idatzizko dokumentazioa

Paisaiaren Katalogoa (2017)

Idatzizko dokumentazioa

Paisaiaren katalogoa eta zehaztapenak (PDF)

Dokumentazio grafikoa
 1. 01 planoa. Geomorfologia (PDF)
 2. 02 planoa. Hidrografia (PDF)
 3. 03 planoa. Maldak (PDF)
 4. 04 planoa. Esposizioa (PDF)
 5. 05 planoa. Lurzoruaren erabilera (PDF)
 6. 06 planoa. Jarduerak eta azpiegiturak (PDF)
 7. 07 planoa. Paisaia sarbideak (PDF)
 8. 08 planoa. Barne ikusgaitasuna (PDF)
 9. 09 planoa. Lurraldearen ikusmen gaitasuna (PDF)
 10. 10 planoa. Paisaia unitateak (PDF)
 11. 11 planoa. Paisaia interes bereziko eremuak (PDF)
 12. 12 planoa. Paisaiaren kalitate-helburuak (PDF)

Igorreko Eremu Funtzionalaren LPPren paisaiaren zehaztapenei buruzko ez-funtsezko aldaketa. Behin betiko onespena (2023)

Behin betiko onespen dekretua (PDF)

Dokumentu Teknikoa. Paisaiaren Zehaztapenak

Idatzizko dokumentazioa. Testu bategina (PDF)

Planoak
 1. I eranskina: Paisaia-unitateak (PDF)
 2. II eranskina: Paisaia interes bereziko eremuak (PDF)
 3. III eranskina: Paisaia kalitate-helburuak (PDF)
Ingurumen-ebaluazio Estrategikoa

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.