Bizkaiko maparen irudia eta Mungiako aldeanabarmenduta

Behin-betiko Onespenaren Agiria

Mungiako Eskualde Egituraren Lurraldearen Zatiko Plana.

52/2016 DEKRETUA, martxoaren 22 koa, Mungiako eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartzen duena. 2016ko maiatzaren 17ko EHAAN argitaratua izan zen.

Foru Erabakia (PDF 2,28 MB)

Behin-betiko Onespenaren idatzizko dokumentazioa.