Bizkaiko maparen irudia eta Durangoko aldea nabarmenduta

Behin-betiko onespena

Durangoko Eskualde Egituraren Lurraldearen Zatiko Plana

182/2011 DEKRETUA, uztailaren 26koa, Durango Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati Plana behin betikoz onartzen duena. 2011ko irailaren 8ko EHAAn argitaratua izan zen.

Behin betiko onartu dekretua (PDF 1.206 Kb)

Behin-betiko onespenaren idatzizko dokumentazioa