Erabiltzaile berri baten erregistroa

Bete itzazu eremuak eta laster mezu bat jasoko duzu zure posta elektronikoan. Mezu horretan erabiltzailearen izena eta gakoa daude.

Datu pertsonalak
Posta elektroniko bidez jaso nahi al dituzu etorkizuneko kontratuen lizitazioei buruzko informazioa eta momentu honetako lizitazioei buruzko informazio gehigarria?


OHARRA: Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarririk dagoena eta Herri Titulartasuneko Norberaren Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarririk dagoena betetzeko xedez, zure datuak fitxategi batean sartuko direla jakinarazten dizugu; fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiaren Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia da.
Jaso diren datuak kontratu publikoetako harpidetzei dagozkien datuak kudeatzeko behar dira. Egoki diren kasuetan, zure datuak beste herri erakunde batzuei jakinaraziko zaizkie, indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz. Halaber, datuok atzitu, zuzendu, deuseztatu eta aurkaratzeko eskubidea egikaritu ahal izango duzu, Lehendakaritza Sailak Kale Nagusiko 25. zenbakian (48009-Bilbo) duen bulegora joz. Horretarako, bulego horretan zure NANren kopia aurkeztu beharko duzu.