Zerga araudia

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko araudiak.

12/31an Indarrean dagoen zerga-araudia

PFEZ, Sozietateak, EJZ eta OHZ aurreko ekitaldietarako 12/31an indarrean dagoen zerga-araudia.

Sozietateak

  • PDF 1.3 MB Oinarrizko Arautegia

    11/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa

    B.A.O. Abeduaren 13koa

  • PDF 542 KB Garapena

    Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2013 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa. Honen bidez Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten da

    B.A.O. Abenduaren 31ekoa