Ohiko galderak

 • Doako nabigatzaile hauetakoren bat erabili behar da katalogoan sartzeko:

  • Internet Explorer, 11 bertsioa edo goragokoa
  • Mozilla Firefox, 60 bertsioa edo goragokoa.
  • Google Chrome, 66 bertsioa edo goragokoa.
  • Microsoft Edge.
  • Safari, 11 bertsioa edo goragokoa.

  PDF fitxategien edozein bistaratzaile (Adobe Reader XI. bertsioa, Foxit Reader, Free PDF Opener, Nitro PDF Reader, ...). Google Chrome eta Mozilla Firefox nabigatzaileen azken bertsioetarako, ez dago bistaratzailerik instalatu beharrik, badaukatelako PDF bistaratzaile bat integratuta.

  Ziurtagiri elektronikoen erabileraren ondoriozko beste konfigurazio batzuk.

  Gainera, Egoitza Elektronikora bideratzen zaituzten laguntzen/diru-laguntzen kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak erabili behar dira.

 • Gaur egun, hautatutako laguntzen/diru-laguntzen/zerbitzuen fitxak banan-banan jaitsi daitezke PDF formatuan. 2019/12/13tik aurrera, katalogo osoa jaitsi ahal izango da PDF formatuan

 • Bai. Erregistro elektronikoak automatikoki luzatuko du izapideari ekin zaiola erakusten duen egiaztagiri elektronikoa. Egiaztagiri horretan datu hauek aurkituko dituzu: sarrera-erregistroko zenbaki edo kodea eta aurkezpen eguna eta ordua, pertsona igortzailearen nortasuna, zure kasuari buruzko prozedura, gaiaren izena, aurkezpen-inprimakian jarritako datuen hitzez hitzeko kopia, eta hari esleitutako egiaztapen elektronikoko kodea, aukera emango duena hura kontsultatu eta bistaratzeko eta haren kopia elektronikoa inprimatzeko.

 • Izapide bakoitza zein bulegotan egiten duzun, bulego horretan kontsultatu ahal izango duzu izapidearen egoera. Bide telematikotik egindako eskaeren kasuan, bulego birtual bakoitzak badu atal bat espediente bakoitzaren egoera bistaratzeko, behin hura identifikatutakoan.

 • Zure eta katalogoaren arteko komunikazioa segurua da. Informazio guztia zifratuta geratzen da. Ziurtagiri elektronikoek bi aldeen nortasuna bermatzen dute. Jakinarazten dituzun datu pertsonalak ere zifratuta daude, eta, behin gure sisteman gordeta, behar diren baliabideak erabiltzen ditugu eurak babesteko, Datuen Babesari buruzko Lege Organikoa eta hura garatzen duten arauak betez.

 • Katalogo honetan eskura dagoen informazioa etenik gabe eguneratzen da. Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztien eta haren foru erakundeen ardura da euren zerbitzu, laguntza eta diru-laguntzei buruzko informazio guztia beti eguneratuta edukitzea katalogo honetan.

 • Bai. Edozein eskaera motak ekarri behar du berekin katalogo honen bitartez izapidetze bati ekitea.

  • Rosa María González Manso
  • Telefonoa: 944 068 667
  • asistencia.economica@bizkaia.eus
 • Izapide bat hasten den unean, Bizkaiko Foru Aldundian edo foru erakundean laguntzaren/diru-laguntzaren/zerbitzuaren ardura duenak automatikoki jasotzen du izapidearen hasierako alerta. Alerta hori jaso eta gero, teknikaria zurekin harremanetan jarriko da.

 • Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako ziurtagiri elektroniko bat erabiltzea. Ziurtagiri hori pertsona juridikoaren ziurtagiria izan daiteke, edo pertsona fisikoarena, eskaintza egiten duen pertsonaren enpresaburua edo ordezkaria edo ahalduna bada.

  Kontratatzailearen profilera sartu, lizitatu nahi den eskaintzara, eta eskaintzak elektronikoki aurkezteko jarraibideak bete.

 • Eskaintzak web-inprimaki batetik zuzenean nabigatzailetik aurkezten dira. Lizitazio bakoitzean kontratatzailearen profiletik, lizitazio elektronikoko web-helbide bat aurkituko duzu, eskaintza prestatzeko eta bidaltzeko behar den informazio guztia jasotzen duen eskaintza-eskaera baten formulariora sartzeko. Ez da beharrezkoa eskaintza ekitaldi bakar batean egitea. Plataformak eskaintzak partzialki egiteko aukera ematen du, eduki zifratua pasahitzaren bidez gordeta behin betiko bidali arte.

 • Eskaintzak aurkezteko formularioak, eskaintza erregistratzeko eta aurkezteko erabiltzen denak, ahaldun bat baino gehiago sartzeko aukera ematen du, bakoitzak bere ziurtagiria erabiliz. Jakina, pertsona horiek kontratatzeko ahalmena izan behar dute.

 • Lehenik eta behin, eskaintza elektronikoki aurkezteko web-formulariora sartu beharko da. Inprimaki hori eskaintzan aurkeztu beharreko informazio guztiarekin konfiguratuta egongo da, eta, beraz, eskatzen zaigun informazio eta dokumentazio guztia bete beharko da.

  Eskaintzak Kontratatzailearen Profilean ezarritako epean aurkeztu behar dira.

 • Eskaintza aurkeztutzat jotzeko, enpresa edo erakunde lizitatzaileak eskaintza elektronikoki egin beharko du, itxi eta sinatu, eta lizitazio elektronikoko plataformara bidali, Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Elektronikoaren frogagiria eskuratuta.

  Lizitatzailearen ekipoan eskaintza ixteak ez du esan nahi eskaintza inola ere bidaliko denik, eta eskaintza plataformara bidali ezean, eskaintza ez dela aurkeztu ulertuko da. Eskaintzak asteko 7 egunetan, 24 orduz aurkeztu ahal izango dira; eskaintza aurkezteko eguna eta ordua Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Elektronikoak emandako frogagirian agertzen direnak izango dira, eta bat etorriko da eskaintza jasotzen den unearekin.

  Eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez bidali ahal izango dira, osorik, momento berean, edo bi pausutan. Lehenengo, eskaintzaren sinadura elektronikoa igorriko da, eta hura jasotzean haren aurkezpena egintzat joko da ondorio guztietarako, eta, ondoren, eskaintza gehienez ere 24 orduko epean bidali beharko da; bigarren bidalketa hori adierazitako epean egiten ez bada, eskaintza bertan behera utzi dela ulertuko da.

  Lizitatzaileek eskaintza bi fasetan bidaltzea aukeratzen badute, adibidez, eskaintzaren tamainaren ondorioz eskaintza transmititzeko zailtasunak, sarearen konexio-arazoak eta abar aurreikusten direlako, eskaintzaren aztarna digitala bidali beharko dute eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino lehen; nolanahi ere, 24 orduko epea izango dute eskaintza bidaltzeko.

  Eskaintzaren aztarna digitalak (enpresa lizitatzaileak sinatua) egiaztatzeko haren edukia ez dela aldatu enpresa lizitatzaileak bidali zuenetik aukera ematen du. Eskainzaren edukieran sartu ezin bada artxiboa kaltetuta dagoelako, lizitatzailearen ekipoan automatikoki sortutako kopia lokalera jo daiteke, eskaintzaren aztarna digitala (hash) kontratazio-organoaren esku dagoenarekin bat datorrela egiaztatuz.

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren webguneko egoitza elektronikora joan behar da, eskaintza prestatzeko behar den dokumentazioa eskuratu ahal izateko. "Nire kudeaketak", "Nire lizitazio elektronikoak" atalean, eta "Egiteke" fitxan identifikatu ondoren. Hortik aurrera, lizitazio elektronikoko beste edozein espediente motatan bezala jokatu beharko da.

 • Aukera izango da udalekuan zehar eginiko jardueren argazkiak ikusteko, www.bizkaia.eus/udalekuak web-orrian, instalazio edo txandaren

  Argazkiak
  ikonoan klikatuz.

 • Zozketa publiko bakarra egiten da, notario aurrean. Zozketa egin eta berehala, eskainitako plazak adjudikatzen dira. Plazarik eskuratzen ez duten pertsonak itxarote-zerrendan sartzen dira, zozketaren hurrenkera berean. Itxaronzerrenda hori adjudikazioak egiteko erabiliko da, betiere bere hurrenkera mantenduz.

 • Honako hauek dira baliogabe deklaratutako egunak, Eusko Jaurlaritzaren 2022ko irailaren 15eko Ebazpenari eta Ahaldun Nagusiaren irailaren 27ko 156/2022 Foru Dekretuari jarraikiz, zeinaren bidez deklaratzen baita zein diren egun baliogabeak Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan 2023an zehar egin edo aurkeztu behar diren egintza, izapide edo errekurtso guztietarako:

  • Urtarrilaren 6a, Errege eguna.
  • Apirilaren 6a, Ostegun Santua.
  • Apirilaren 7a, Ostiral Santua.
  • Apirilaren 10a, Pazko Astelehena.
  • Maiatzaren 1a, Langileen Eguna.
  • Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.
  • Uztailaren 31, Loiolako San Ignazio.
  • Abuztuaren 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.
  • Abuztuaren 25a, Bilboko Aste Nagusiko Ostirala.
  • Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.
  • Azaroaren 1a, Santu Guztien Eguna.
  • Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna.
  • Abenduaren 8a, Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna.
  • Abenduaren 25a, Eguberri eguna.
  • 2023ko larunbatak eta igandeak.
 • Bizkako Foru Aldundiak ez ditu begiraleak zuzenean kontratatzen. Udalekuak kudeatzen dituzten enpresen bidez egiten du hori. Beraz, empresa horiek dira kontratazioak egiten dituztenak, eta beraiengana jo behar duzu. Udako kanpainen enpresen zerrenda

 • Datu multzo bakoitzak metadatu batzuk ditu eta datuak erabiltzeko informazio garrantzitsua ematen digute. Horien artean, zalantzak argitzeko datuen arduradunaren kontaktua dago.

 • BFArekin datuak deskargatu eta konektatu ahal izango zara, kosturik gabe. Horrek ez du barne hartzen interneterako konexioa edo hirugarrenen zerbitzuak erabiltzeagatik kostua duten tresnak erabiltzea.

 • Datu geografikoak eskuratzeko, normalean, tresna bereziak erabili behar izaten dira, informazio geografikoko sistemak, alegia. Tresna horien bidez, datuak bi modutan eskura daitezke: OGC zerbitzuen bidez datuetara konektatuta edota datuak deskargatuta.

 • Ezin dela udalekura joan edo beharbada ezin dela joan jakinarazteko, premiazko abisua eman daiteke 94 608 33 60 kanpainako telefonoan, jendearentzako arreta-ordutegian.

  Instalaziora ez joateko erabakiaren behin betiko jakinarazpena egoitza elektronikoko zure espedientean egin behar da; horretarako, «Beste jarduera elektroniko batzuk» atalaren barruan «Dokumentazioaren ekarpenaren aurkezpena» estakatik gertatutakoa azaldu.

 • Bidaia-txartela berreskuratzeko, egoitza elektronikoko zure espedientearen Dokumentazioa atalean sartu behar duzu.

 • Adingabe bakoitzaren eskabidea haren aitak, amak edo tutoreak egin behar du; baina, eskabideari, lotura-kodearen bidez, 3 eskabide lotu ahal izango dizkio, gehienez, txanda orokorraren kasuan, eta 2 eskaera, desgaitasuna eta/edo mendekotasuna dutenen txandaren kasuan.

 • Kuota telematikoki ordaintzen da, Eusko Jaurlaritzaren ordainketen pasarelaren bidez edozein finantza-erakunderen edozein txartel-mota edukiz gero.

 • COVID-19 dela eta, jauregiko bisitak bertan behera geratu dira.

 • Zozketa notario baten aurrean egiten da eta zenbaki ekiprobableak esleitzeko programa informatiko baten bidez egiten da. Beraren bidez, hutsik dauden plazak jasotako eskaerei esleitzen zaizkie, erabat ausaz.

 • Haurrak beste sistema batzuen (Hezkuntza, Osakidetza, oinarrizko gizarte-zerbitzua…) arreta jasotzen jarraituko du, beharrezkoa bada.