2024(e)ko uztailaren 10(a) 09:33

Bizkaiko Foru Aldundiak 106,7 milioi euro itzuli dizkie 1979a baino lehen mutua batean kotizatu zuten pertsonei

Ogasuna eta Finantzetako Saila

Kopuru hori 2023ko ekitaldiari dagokio soilik, eta Ogasunak egindako zirriborroetan aplikatutako 71 milioi euro, 1979. urtea baino lehenagoko kotizazioak dituzten 128.000tik gora aitortzaileei batuz lortzen da, eta horri gehitu behar zaizkio hurrengo astean 1967. urtea baino lehenagoko kotizazioak dituztenei itzuliko zaizkien 35,7 milioiak. Preskribatu gabeko azken lau ekitaldietako likidazioak hurrengo hilabeteetan berrikusiko dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak 106,7 milioi euro (106.713.056,81) itzuli dizkie 1979a baino lehen mutua batean kotizatu zuten pentsiodun bizkaitarrei. Itzulketa hori 2023ko ekitaldiari dagokio soilik, eta bi tartetan banatzen da: lehenengoa, 71 milioikoa, joan den ekainaren 28an amaitu zen errenta-kanpainan aplikatua (70.976.981,33 euro), Auzitegi Gorenaren epaiak aplikatuta likidazioaren emaitza aldatzen zaien 109.509 aitorpenei dagokiena. Beraz, eragin horren pean dagoen zergadun bakoitzari 648,14 euro murriztu zaio, batez beste, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren karga.

1979. urtea baino lehenagoko Gizarte Segurantzako kotizazioak dituzten  pentsiodun bizkaitarrek aurkeztutako 128.047 aitorpenen % 85,5 da; izan ere, gainerakoek ez dute beren aitorpenaren emaitza aldatzen, beren pentsioetan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako atxikipenik egin ez dutelako, edo beren aitorpenaren beste inguruabar ekonomiko edo pertsonal batzuengatik egindako aitorpen guztietan itzultzeko eskubidea izan dutelako.

Bigarren tartea datorren astean itzuliko da, eta 1967. urtea baino lehenagoko kotizazioak dituzten 46.828 zergaduni eragiten die, hau da, data hori baino lehenagoko kotizazioak dituzten pentsiodun guztien % 74,8ri (62.638); guztira, 35,7 milioi euro, zehazki 35.736.075,48 euro. Zergadun horiek 763,13 euroko itzulketa gehigarria jasoko dute, batez beste. Zenbateko batzuk orain itzuliko dira, errenta-aitorpenaren kanpaina amaitu ondoren, horren aplikazioa Auzitegi Gorenak gai horri buruz emandako azken epaiaren ondorio baita. Epai hori apirilaren 19an eman zen, Errenta23 kanpainaren barruan, beraz, ordurako hainbat zirriborro sortuta eta zenbait aitorpen-adierazpen aurkeztuta.

1979. urtea baino lehenagoko lan-mutuetan kotizatutako erretiro- edo baliaezintasun-pentsiodunen aitorpenei 2023ko ekitaldian Auzitegi Gorenaren epaiek aplikatzeko bi prozesuen eraginez, 109.509 pertsonak beren zerga-karga ,batez beste, 974,47 euro murriztu dute.

Gainera, nabarmendu behar da Bizkaiko Foru Ogasunak ofizioz garatu duela prozesu hori, Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileetan beharrezko informazioa bilduz, eta zergadunentzat ahalik eta modurik errazenean. Era berean, preskribatu gabeko aurreko lau ekitaldietako (2019, 2020, 2021 eta 2022) likidazioak berrikusteko eskaera albait errazen egiteko aukera eman du, eta prozesuak eragin ditzakeen zeharkako kostu fiskalak ahalik eta gehien murriztu.

Preskribatu gabeko ekitaldietako likidazioak itzultzea

Preskribatu gabeko lau ekitaldietako likidazioak berrikusteko eskatu duten zergadunen kasuan, Foru Aldundiak hurrengo hilabeteetan itzuliko ditu, eta Foru Ogasun honen berrikuspen-prozesua amaitu ondoren, ez da beharrezkoa izango ekintza gehigarririk egitea, ezta dokumentaziorik aurkeztea ere.

Bizkaiko Foru Aldundiak itzulketa hori aplikatuko die hala eskatu dutenei, horretarako dituen bitartekoen bidez, hau da, Ogasunaren egoitzako formularioan, telefonoz, aurrez aurreko arretan eta errenta aurkezpenean horrexetarako jarritako fitxan.

Bizkaiko Foru Ogasunak aurreikusitako kostua 432 milioi eurokoa izan liteke

Ogasunak, guztira, 95.844 zergaduni berrikusi beharko dizkie aurreko ekitaldietako aitorpenak, baina kontuan izan behar da, 2023ko ekitaldiari dagokion aitorpenean bezala, eskatzaile guztiek ez dutela itzulketarako eskubiderik izango, dela aitorpenean ez zaielako zenbatekorik atxiki, dela jasandako atxikipen guztiak Auzitegi Gorenaren epaiak aplikatu aurretik itzuli zitzaizkielako.

Lau urte horietan pentsiodun talde horri itzuli beharreko zenbatekoa 325 milioi eurotik gorakoa izango dela kalkulatu da; beraz, bost ekitaldiei dagokien kostua, guztira, 432 milioi euro ingurukoa izango dela ondorioztatu  da.

Egin zaitez Bizkaia Denontzat newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
  • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
  • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...