2023(e)ko azaroaren 07(a) 12:04

Bizkaiko Foru Aldundiak 6 ekintza dituen plana diseinatu du kalitatezko zerbitzuekin garraio publikoaren erabilera sustatzeko

Ahaldun Nagusiari laguntzeko unitatea

Planaren barruan Bizkaibus sartzen da Bizkaiko Garraio Partzuergoaren aldi baterako tituluak emateari dagokionez; horrela zerbitzu honen erabiltzaileek aldi baterako tituluak eskuratu ahal izango dituzte, Metroa erabiltzen dutenek bezala. Era berean, garraioaren erabilera intentsiboarekin deskontuak sustatu ahal izango dira eta zonifikazio berria ezarri ahal izango da, egungo bost zonetatik hirutara igaroz. Foru Erakundeak egindako planak 2027rako transbordoen kostua kentzea aurreikusten du. Data horretarako, aldi berean, tarifak bateratzea, Bizkaibusen maiztasunak eta dauden bikoiztasunak aztertzea eta hobetzea, eta garraioaren gobernantza-eredu berria ezartzea aurreikusten da.

Elixabete Etxanobe eta Sonia Pérez

Bizkaiko Ahaldun Nagusiak, Elixabete Etxanobek, gaur aurkeztu du Bizkaiko Foru Aldundiak garraio publikoaren erabilera kalitatezko zerbitzuekin sustatzeko prestatu duen plana. Plan honek lehentasunezko sei jarduketa izango ditu, aurten hasi eta 2027ra arte garatuko direnak; jarduketa hauek hiru ekintza-ardatzen inguruan egituratuko dira: tarifen integrazioa, eskaria kudeatzeko eredua eta gobernantza-eredua.

Etxanobek azpimarratu duenez, neurri horiek egiturazkoak dira, hau da, iraunkorrak, epe ertain eta luzerako helburuak dituzte, eta ez datoz bat inflazioak eta egungo egoera geopolitikoak eragindako egungo egoera sozioekonomikoarekin. Garraio publikoaren zerbitzuen hobekuntza Bizkaia Denontzat legealdiko planean jasota dago, lurralde-oreka eta Bizkaiko pertsona guztien aukera-berdintasuna indartzeko jarduera gisa, bizi diren eskualdean bizi direla. Gainera, funtsezko elementua da klima-erronkari heltzeko eta ingurumen-trantsizioan aurrera egiteko, mugikortasuna deskarbonizatzen laguntzen baitu, adierazi du Ahaldun Nagusiak. Era berean, nabarmendu du Foru Aldundiarentzat funtsezkoa dela lurraldea lotuko duen garraio publikoko sistema bat edukitzea, eraginkorra eta kalitatezkoa izango dena. Eta hala islatzen da aurkeztu dugun aurrekontu-proiektuan, non 195 milioi euro bideratzen ditugun garraio publikora, Metrora eta Bizkaibusera. Kopuru hori Aldundiak eskura dituen baliabide ekonomien % 12 da.

Planaren aurkezpenean, Etxanoberekin batera izan da Sonia Pérez Garraioak, Mugikortasuna eta Turismoa Sustatzeko diputatua, eta dokumentu horren xehetasunak azaldu dituzte bien artean. Perezek adierazi duenez, dokumentu horrek erantzuna ematen die Bizkaiko Batzar Nagusietako azterlan-batzordeak egindako lanei, eta neurriak ezartzen ditu bizkaitarrek Bizkaiko garraio publikoaren sistema sare bakar eta integratu gisa har dezaten, eta gehiago mugitzen direnentzat abantaila ugari dituen sarea dela jakin dezaten.

Plan horretatik lehen-lehenik aplikatuko den neurria da Bizkaibus Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (CTB) aldi baterako tituluetan sartzea -Bidai 50, Bidai 70 eta Bidai Oro- datorren urtetik aurrera.. Horrela, autobusen foru zerbitzuaren erabiltzaileek Metroan bidaiatzen dutenek dagoeneko erabiltzen dituzten titulu berberak izango dituzte eta, horrela, erabiltzaile intentsiboei eskaintzen zaizkien deskontuez gozatu ahal izango dute.

Planean denborari dagokionez aurreikusten den hurrengo jarduketa zonakatze berria ezartzea izango da, egungo sistema sinplifikatzeko eta 2025ean bost zonatik hirura pasatzeko.

Transbordoen kostua kentzea

Gainera, datorren urtetik aurrera, transbordoen kostua kentzeko lanari ekingo zaio, kostu hori garraio publikoa erabiltzerakoan eragozpena izan ez dadin eta, aldi berean, intermodalitatea sustatzeko, hau da, erabiltzaileek egiten duten bidaia bakoitzean garraiobide bat baino gehiago erabiltzea errazteko. Transbordoen bidezko ordainketa ezabatzeko lehen urratsa datorren urtean Bizkaibusen proba pilotu bat egitea izango da, eta, horretarako, garraio-tituluak baliozkotzeko softwarea egokituko da. Neurri hau garraiobide guztietan aplikatuko da 2027an.

Urte horretan bertan Bizkaiko Foru Aldundiak martxan edukiko du planean jasotako laugarren neurria: garraio publikoko operadoreen arteko tarifa-bateratzea. Bateratze horren barruan jardungo da BGP-CTBren barruan, Bizkaiko Mugikortasun Agintaritzarekin (BMA-AMB) eta Euskadiko Garraio Agintaritzarekin (EGA) lankidetzan, tarifa-sistema baterantz aurrera egiteko behar diren egiturazko neurriak diseinatu eta ezartzeko. Sistema horrek ohikotasun-irizpideak ezarriko ditu erabileran eta garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen errenta hartuko du kontuan.

Bizkaibusen maiztasunak hobetzea

2027rako, era berean, Bizkaibuseko maiztasunen azterketa egitea aurreikusi da, eta, horrekin batera, maiztasun horietan hobekuntzak egitea planteatzea. Autobusen foru zerbitzuaren maiztasunak aztertzean garraio publikoko beste aukerarik ez duten eremuak azpimarratuko eta indartuko dira. Era berean, bikoiztasunak aztertuko dira, hainbat eremutan (hirikoak eta hiriartekoak) jarduten duten moduak eta tituluak identifikatzeko eta pixkanaka bikoiztasunak egon daitezkeen egoerak minimizatzeko plangintza egiteko, Bizkaiko garraio publikoa berrantolatzeko eta optimizatzeko.

Planean jasotako azken neurria gobernantza-eredu berria ezartzearekin dago lotuta, helburutzat erabateko integrazioa (administratiboa, tarifa-modala eta teknologikoa) eta egungo azpiegiturak eta etorkizunean egon daitezkeenak gehiago erabiltzea dituena. Eskumen eta jarduteko ahalmen handiko Lurralde Agintaritza izango litzateke, irudi bakarra, eskalako ekonomia, zerbitzuaren kalitate hobea eta, azken batean, koordinazio eta integrazio osoa emango lituzkeena Bizkaiko Foru Aldundiak egindako planean bertan eta, zehatzago, 2018-2028 aldirako Bizkaiko Garraio Publikoaren Plan Estrategikoan jasotzen denarekin bat.

Deskontuak garraio publikoan

Epe laburrera hartuko den beste neurri bat izango da EAEko erakundeek garraio publikoaren tarifetan aplikatu izan duten % 20ko hobariari eustea datorren urtean, aintzat hartu gabe Espainiako Gobernuak orain arte aplikatu duen % 30eko hobaria aplikatzen jarraitzen duen ala ez.

Gainera, eta plan hori martxan jartzearekin batera Bizkaiko Garraio Partzuergoko Administrazio Kontseiluak bilera egin du gaur eta Bilboko Metroan indarrean dauden deskontuak datorren urteko urtarrilera arte luzatzea erabaki du, deskontu horiek aplikatu ez ziren aurtengo uztaileko 13 egunak konpentsatzeko.


Bideoak


Audioak

Egin zaitez Bizkaia Denontzat newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
  • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
  • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...