2020(e)ko abuztuaren 05(a) 11:00

Bizkaiko herritarren iritziz, ekonomia, enplegua eta osasuna bultzatzea izango dira datozen hilabeteetarako lehentasunak

Ahaldun Nagusiari laguntzeko unitatea

Elkarrizketatutako hamar pertsonatik zazpik jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren sustapena nabarmentzen dute arazo nagusitzat, eta, ondoren, osasuna ( % 43) eta pandemia ( % 12), Bizkaiko Foru Aldundiak ekainaren 8tik 22ra telefonoz egindako 1.100 elkarrizketen bidez egindako ikerketa soziologikoaren arabera. Bi pertsonatik batek uste du ekonomiak eta enpleguarekin lotutako arazoek zuzenean eragin diezaioketela, nahiz eta inkesta horri erantzun diotenen % 57k baikortasun-jarrera duten gure lurraldearen etorkizunari dagokionez. Etxebizitza da lekurik seguruena (10etik 9k uste dute nahiko segurua edo oso segurua dela), eta garraio publikoa eta, bereziki, espazio itxiak dira segurutzat jotzen ez direnak. Berragerraldien inguruko kezka biztanleriaren % 70ekoa da, eta gehienek ( % 86) uste dute aste hauetan hartutako neurriak beharrezkoak direla, udalerrietako jaiak etetea barne. Erakundeek kudeaketari buruz egiten duten pertzepzioari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak egindakoaren batez besteko balorazioa 10etik 6,4 puntukoa da, oro har.

Bizkaiko Foru Aldundiak azterketa soziologiko bat egin du ad hoc, pandemiak hainbat arlotan izan duen eragina eta koronabirusak sortu duen krisia ezagutzeko. Horren arabera, jarduera ekonomikoa eta enplegua bultzatzea izango da lehentasuna datozen hilabeteetarako. Gainera, azterlan horren arabera, pandemiak sortutako egoera gorabehera, herritarren % 87k uste du gure lurraldean nahiko ondo edo oso ondo bizi dela, eta herritar gehienek baikortasun-jarrera dute etorkizunaren aurrean, nahiz eta uste duten arazo nagusitzat jotzen dituztenek, hots, jarduera ekonomikoak eta enpleguak, eragin handia izan dezaketela haien bizitzetan.

Hauek dira "COVID-19aren egoera eta horrek Bizkaian dituen ondorioak" azterlanaren 2. atalaren ondorio nagusietako batzuk; azterlana ekainaren 8tik 22ra telefono bidezko 1.100 inkesten bidez egindako ikerlan soziologiko zabalaren emaitza izan da.

Azterketa horretan islatzen da inkestatutako pertsonen % 75ek uste dutela jarduera ekonomikoa eta enplegua direla arazo nagusia, eta, beraz, lehentasuna dela. Osasuna ( % 43) eta COVID-19 ( % 12) bi gai horien atzetik daude herritarren kezka nagusien artean. Atzetik daude herritarren segurtasunik eza ( % 12) eta, urrunago, hezkuntza ( % 10) edo politika ( % 8).

Arazo horiek izango duten eragin pertsonalari dagokionez, aipatzekoak dira ekonomia eta enplegua ( % 53) eta osasuna ( % 29). Izan ere, bi pertsonatik batek uste du ekonomiak eta enpleguarekin lotutako arazoek zuzenean eragin diezaioketela, eta hirutik batek, gutxi gorabehera, gaur egungo pandemia-egoeraren ondoriozko arazoak dituela.

Hala eta guztiz ere, Bizkaiaren etorkizunaren aurrean baikortasun-jarrera mantentzen da: % 46 nahiko baikor dago, % 11 oso baikor eta % 10ek soilik ikusten du ezkortasunez etorkizun hori, eta hiru pertsonatik bat ez da ez baikor ez ezkor sentitzen.

COVID-19ari buruz duten informazio-mailari dagokionez, % 73k uste du nahiko informatuta dagoela, bai gaixotasunari buruz, bai sortutako egoerari buruz, eta gainerako % 27k argudiatzen du emandako informazioa nahasgarria eta argitasun gutxikoa dela, eta fidagarritasun-falta hautematen duela, behar bezala informatuta ez sentitzeko arrazoi gisa.

Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko pandemiaren egoerari eta ondorioei buruz egindako azterlan soziologikoak ere jasotzen du norberaren egoitza dela lekurik seguruena: % 96k adierazi du oso edo nahiko segurua dela. Herritarren % 74k uste du aire zabaleko espazioak seguruak direla, eta % 27k uste du tabernen kanpoko terrazak eta instalazioak ere seguruak direla, eta % 43k, berriz, batere seguruak ez direla. Garraio publikoa eta, bereziki, espazio itxiak dira potentzialki batere segurutzat jotzen ez diren lekuak.

Eragina bizitza pertsonalean

Azterketatik ondorioztatzen denez, gehiengoak uste du egoerak eragin handia edo handia izan duela haien bizitza pertsonalean. Izan ere, horixe adierazten dute inkestatutako pertsonen % 62k. Eragin handiena familia-harremanetan eta harreman pertsonaletan hautematen da ( % 56k adierazi du eragin handia edo handia izan duela), gogo-aldartean eta lan-eremuan.

Azken alderdi horri dagokionez, azpimarratzekoa da elkarrizketatutako pertsonen % 27ri zuzenean eragiten diola egungo egoerak, enpresak enplegua erregulatzeko espediente batera jo duelako. Arlo horretan ere, nolanahi ere, baikortasuna da nagusi; izan ere, mota horretako espediente baten eraginpean daudenen % 56k uste du nahiko edo oso litekeena dela lanpostura itzultzea espediente hori amaitu ondoren. % 15ek uste du hori gertagarria dela, eta % 28k uste du ez dela batere gertagarria lanpostura itzultzea dagoen enplegu-erregulazioko espedientea amaitzen denean.

Berragerpenak eta etorkizunerako proiekzioa

Azterlan horren beste ondorioetako bat da herritarren % 70 kezkaturik dagoela berragerraldiekin, eta % 11k soilik dio beldur gutxi diela edo ez diela batere beldurrik.

Era berean, herritarrek etorkizunera begira egiten dituzten proiekzioen artean, eta foru-erakundeak etorkizun hurbileko jarrera-aldaketei buruz eskatutako azterlan soziologikoak jasotzen dituenen artean, nabarmentzekoa da elkarrizketatutako pertsonen % 76k establezimendu berberetan (dendak, tabernak, jatetxeak...) erosten jarraitzeko aurreikuspena, krisialdiaren aurretik egiten zuen bezala. Asmo hori are nabarmenagoa da adin handieneko biztanle-taldeen artean (55 eta 64 urte bitartekoen % 82 eta 64 urtetik gorakoen % 87). Betiko establezimenduetako kontsumoari lotutako fideltasuna ez dator bat honako gai hauei buruzko jarrera ez hain argiekin: garraio publikoaren erabilera ( % 37k baino ez du zehatz-mehatz esaten beti bezala erabiliko duela), aisialdia eta ikuskizunak ( % 29), oro har hartzen den kontsumoa eta erosketa-erabaki handiak ( % 22k baino ez du baieztatzen etxebizitzan, autoan, etxeko erreformetan eta abarretan egiten dituen inbertsioei eutsiko diela).

Hartutako neurriak eta erakundeen kudeaketa

Bizkaiko Foru Aldundiak eskatutako azterketa soziologikoak azken hilabeteetan birusaren hedapena geldiarazteko hartu diren neurriak ere aipatzen ditu. Inkestatutako pertsonen % 86k beharrezkotzat jotzen ditu neurri horiek, bai hasierako neurri globalen kasuan, bai gerora hartu ziren neurri espezifikoenen kasuan. Ildo horretan, adibidez, herritarren % 89k uste du gure lurraldeko udalerrietan jaiak etetea nahikoa edo oso beharrezkoa zela; % 85ek uste du egokia dela leku publikoetako edukiera mugatzea eta % 73k begi onez ikusten du hondartzetako edukiera eta egonaldia mugatzea.

Herri-erakundeek COVID-19ak sortutako krisiaren inguruan egindako kudeaketari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak 10etik 6,4ko batez besteko balorazioa jaso du, Bizkaiko Foru Aldundiak 6,4 puntu lortu ditu eta udalek 6,3 puntu. Estatuko gobernuaren batez bestekoa azpitik dago, 5,7 punturekin, eta Europar Batasunak nota txikixeagoa jaso du, 5,3 punturekin.

Ikerketa soziologikoak Bizkaiko Foru Aldundiak abiarazitako neurri espezifikoei buruzko galderak ere egiten dizkie parte-hartzaileei, 'Bizkaia Aurrera!' Ekonomia suspertzeko premiazko plana dela eta. Plan hori % 34k ezagutzen du, eta 10etik 6,9 puntuko batez besteko balorazioa jasotzen du. Gainera, ezagutzen dutenen % 59k nahiko edo oso positiboki baloratzen dute ( % 46k eta % 13k, hurrenez hurren).

Herritarren ustez erakundearen egunerokoan ezarri behar diren lehentasunei dagokienez, nagusia langabeziaren eta lan-prekarietatearen aurkako borroka ( % 37), osasuna ( % 33), gizarte-babesa ( % 24) eta ekonomiaren sustapena dira. Horiek dira, inkestatuen ustez, datozen hilabeteetan Foru Aldundiaren norabidea markatu behar duten jarduera-ardatzak.

Egin zaitez Bizkaia Denontzat newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
  • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
  • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...