2017(e)ko abenduaren 18(a) 09:25

Foru Ogasunak haien jarduera aitortzen ez zuten hamabi saltzaile ibiltariren 350.000 euro erregularizatu ditu

Ogasuna eta Finantzetako Saila

José María Iruarrizaga Ogasuneko foru diputatuak jakinarazi du salmenta ibiltarian aritzen diren 400 pertsona fisiko baino gehiagoren egoera aztertu dutela azken bi urteetan aldundiaren zerga-ikuskaritzako zerbitzuan, eta 19 ikuskaritza-planean sartu dituzte

Azoketan salmenta ibiltarian aritzen diren pertsona fisikoei buruz Bizkaiko Foru Ogasunak egindako jarduketen ondorioz, horietako 19 ikuskaritza-planean sartu dira.<0} {0>El personal inspector ha concluido recientemente doce de estos expedientes regularizando más  de 350.000 euros, mientras que continúa el trabajo sobre los otros siete.<}0{>Ikuskatzaileek duela gutxi itxi dituzte espediente horietako hamabi, eta 350.000 euro baino gehiago erregularizatu dituzte. Bien bitartean beste zazpirekin ari dira lanean.<0}

{0>La investigación se inició hace dos años con la solicitud a varios ayuntamientos de Bizkaia de información referida a aquellas personas que obtenían permisos para instalar puestos en mercadillos de venta ambulante.<}0{>Ikuskapena duela bi urte hasi zen, salmenta ibiltariko postuak instalatzeko baimena zuten pertsonen inguruan Bizkaiko hainbat udali informazioa eskatu zitzaienean.<0} {0>Con la información aportada por los ayuntamientos la Hacienda Foral ha identificado a 401 personas físicas que desarrollan esta actividad en Bizkaia, comprobando que 244 de ellas no estaban dadas en alta en el Impuesto de Actividades Económicas.<}0{>Udalek Foru Ogasunari emandako informazioari esker, jarduera hori Bizkaian garatzen duten 401 pertsona fisiko identifikatu dira, eta egiaztatu da horietatik 244k ez zutela alta eman jarduera ekonomikoen gaineko zergan.<0} {0>Tras una primera investigación para determinar si estaban cumpliendo sus obligaciones tributarias, se incluyó en plan de inspección a las 19 anteriormente mencionadas.<}0{>Lehendabiziko ikerketaren ondoren, zerga-betebeharrak betetzen zituztela zehazteko egin zena, lehen aipatutako 19 pertsonak sartu ziren ikuskaritza-planean.<0}

{0>El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha dado a conocer el resultado provisional de esta actuación ante las Juntas Generales de Bizkaia, señalando que este sector, al igual que el resto de actividades económicas, es objeto de las actuaciones que realiza el personal inspector de la  Hacienda Foral para determinar si  los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias.<}0{>Ogasun eta Finantzen foru diputatua den José María Iruarrizagak jarduketa horren behin-behineko emaitzaren berri eman du Bizkaiko Batzar Nagusietan, eta azaldu du sektore horretan, gainerako jarduera ekonomikoetan egiten den bezala, Foru Ogasuneko ikuskatzaileek jarduketak egiten dituztela zergadunek zerga-betebeharrak betetzen dituzten edo ez zehazteko.<0}

{0>Iruarrizaga ha informado así mismo de que la inspección de la Hacienda Foral ha desarrollado en los últimos meses actuaciones de control en ferias, para determinar si los profesionales que participan en ellas cumplen con sus obligaciones tributarias.<}0{>Iruarrizagak azaldu du, halaber, azken hilabeteetan Foru Ogasunak azokak kontrolatzeko jarduketak garatu dituela sektorean lan egiten duten profesionalek zerga-betebeharrak betetzen dituzten edo ez zehazteko.<0} {0>En este sentido ha señalado que la información obtenida sobre operadores de hostelería, restauración, catering, fotografía, organización de eventos o floristería, que ofrecían sus servicios para la organización de bodas, ha permitido regularizar operaciones que se habían disimulado como si fueran congresos o actividades relacionadas con una actividad económica, cuando en realidad se trata de gastos totalmente privados.<}0{>Ildo horretatik, zehaztu du ezkontzak antolatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten ostalaritzako, berriztapeneko, catering-eko, argazkigintzako, ekitaldien antolakuntzako eta loradendetako operadoreetatik lortutako informazioaren bitartez erregularizatu ahal izan direla jarduera ekonomikoari lotutako hitzaldi eta jarduerak balira bezala disimulatu zirenak, gastu erabat pribatuak zirenean.<0} {0>La regularización se ha llevado a cabo tanto sobre las empresas prestadoras del servicio como sobre los clientes.<}0{>Erregularizazioa zerbitzua ematen zuten enpresei eta bezeroei egin zitzaien.<0}

{0>El incumplimiento de las obligaciones tributarias perjudica al conjunto de la sociedad, y especialmente a aquellos comerciantes o vendedores ambulantes que sí asumen su responsabilidad.<}0{>Zerga-betebeharrak betetzen ez badira, gizarte osoari egiten zaio kalte eta beren-beregi ardura beren gain hartzen duten saltzaile ibiltariei eta merkatariei.<0} {0>Por ello, Iruarrizaga ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude fiscal, recordando que la Hacienda Foral tiene habilitados canales para que cualquier ciudadano o asociación pueda presentar las correspondientes denuncias si detectan situaciones o actuaciones con  indicios claros de la existencia de fraude tributario.<}0{>Hori dela eta, Iruarrizagak azpimarratu du herritarren laguntza oso garrantzitsua dela zerga-iruzurraren aurka borroka egiteko, eta gogoratu du Foru Ogasunak badituela herritarrek zein elkarteek zerga-iruzurra dagoenaren zantzu argiak ikusten dituztenean salaketak aurkezteko bideak.<0}

Egin zaitez Bizkaia Denontzat newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
  • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
  • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...