Laguntza programaren funtzionamenduari buruzko informazioa

Balantze: Ondare garbia eta pasiboa

Guztira Pasibo garbia + Pasiboa
268=201+226+244
Ondare garbia
201=202+218+224+225
Ondare garbia
202=203+206+207-210+211+214+215-216+217
203=204-205
207=208+209
211=212-213
Moldapenak balio-aldaketengatik
218=219+220+221+223
Pasibo Ez-arrunta
226=227+232+239+240+241+242+243
Hornidurak epe luzean
227=228+229+230+231
Zorrak epe luzean
232=233+234+235+236+237+238
Pasibo Arrunta
244=245+246+247+254+255+266+267
246=269+270
Zorrak epe laburrean
247=248+249+250+251+252+253
Merkataritza-hartzekodunak eta bestelako kontuak ordaintzeke
255=256+259+260+261+262+263+264+265
256=257+258