Laguntza programaren funtzionamenduari buruzko informazioa

Balantze: Aktiboa

Aktiboa guztira
180=101+136
Aktibo Ez-arrunta
101=102+111+115+118+126+134+135
Aktibo Arrunta
136=137+138+149+160+168+176+177
Ibilgetu ukiezina
102=103+104+105+106+107+108+181+182+109+110
Ibilgetu materiala
111=112+113+114
Higiezinen inbertsioak
115=116+117
Inbertsioak taldeko enpresetan edo zerikusia dutenei epe luzean
118=119+120+121+122+123+124+125
Inbertsioak taldeko enpresetan edo zerikusia dutenei epe luzean
126=127+128+129+130+131+132+133
Izakinak
138=139+140+141+144+147+148
141=142+143
144=145+146
Merkataritza-zordunak eta bestelako kontuak kobratzeke
149=150+153+154+155+156+157+158+159
150=151+152
Inbertsioak taldeko enpresetan edo zerikusia dutenei epe laburrean
160=161+162+163+164+165+166+167
Inbertsio finantzarioak epe laburrean
168=169+170+171+172+173+174+175
Eskudirua eta baliokideak diren beste zenbait aktibo likido
177=178+179