Aitortzaileak beste erakunde batzuetan dituen partaidetzen datuen inportazioa

2022ko Sozietateen gaineko Zergari dagokion aitorpena betetzea errazte aldera, laguntza-programak onura bat ezartzen du, hau da, aitortzailearen partaidetzei buruzko datuei buruzko informazioa beste erakunde batzuetan inportatzen du, programatik kanpoko edozein aplikaziotatik sortutako fitxategi batetik, betiere haren edukia aurrerago xedatutakora egokitzen bada.

Horretarako, eta interesdunek aplikazio informatikoak egokitu ahal izan ditzaten, atal honetan jasotzen dira laguntza-programara inportatzeko informazioa egituratzeko behar diren ezaugarriak eta formatuak.

Ezaugarri orokorrak

Fitxategiaren formatua

Testu-fitxategia, ASCII edo ANSI formatuan idatzita dagoena. (Besterik adierazi ezean laguntza-programak ANSI formatuan inportatuko du; ASCIIn inportatu nahi izanez gero, norberak hautatu behar du).

Laguntza-programaren eragiketak

Laguntza-programak badu tresna bat kontabilitate egoeren zenbatekoak inportatzeko, baina horretarako ezinbestekoa da informazioa dagoen fitxategia aurrerago zehaztuko den erregistro formatuekin bat etortzea.

Adierazpen bat betetzen ari garenean informazio hori inportatzea erabakitzen bada, datuak fitxategitik inportatzeko aukera hautatuko da, eta, ondoren, aldez aurretik sortu behar den fitxategia aukeratuko da, eskuliburu honetako argibideei jarraituz.

Datuak inportatzeko prozesua fitxategi batetik abiatuta egiten da. Fitxategi horrek aitorpen-ereduaren beste erakunde batzuetako partaidetzen ataleko partiden zerrenda jasotzen du, bai eta horiei dagozkien datuak ere. Datu horiek laguntza-programaren laukitxoetara eramaten dira.

Gainera, inportazio-prozesua behar bezala egiteko, ohar hauek hartu behar dira kontuan:

 1. Ereduaren lauki jakin batzuk beste batzuen baturaren emaitza dira. Kasu horietan, behin inportazioa eginda, programak zenbatekoak birkalkulatuko ditu, eta, horretarako, kalkulatutako zenbatekoak aldatuko ditu.
 2. Ereduko lauki jakin batzuek kode jakin bat baino ez dute onartzen. Kasu horietan, inportazioa egin ondoren, erabilitako fitxategian onartutakoak ez diren kodeak badaude, errorea gertatuko da programan, eta zuzendu egin beharko da.
 3. Inportaziorako erabilitako fitxategian agertzen diren zenbatekoak laguntza-programako partidetara eramango dira, fitxategian duten zeinu berarekin. Partida horietarako programak zeinu positiboa bakarrik onartzen badu eta zeinu negatiboarekin eramaten badira, errorea gertatuko da programan, eta zuzendu egin beharko da.
 4. Programaren operatibo osoa hartu behar da kontuan, programan agertzen diren zenbateko kalkulatuak erakunde aitortzaileak benetan lortutakoak izan daitezen lortzeko.
 5. Datuak inportatzeko prozesuan erroreren bat gertatzen bada, errore-pantaila bat agertuko da eta inportazioa ezeztatuko da.
 6. Laguntza-programak memorian gordeko ditu azken inportazioa egin zen bidea eta fitxategiaren izena.

Erregistroen azalpena

Erregistro guztiak honako irizpide hauen arabera grabatuko dira:

 • Eremu alfabetikoak ezkerraldean lerrokatuta eta eskuinaldean zuriz beteta aurkezten dira, zenbakizko karaktererik eta karaktere berezirik gabe.
 • Eremu alfanumerikoak lerrokatuta daude ezkerraldean, eta zuriz beteta eskuinaldean.
 • Karaktere alfabetikoak maiuskulatan formateatuko dira.
 • N motako zenbakizko eremuak eskuinera lerrokatuta aurkezten dira, eta zero-betegarriak ezkerretik, eremuaren lehen digitua izan ezik, horrek '+' zeinua ekarriko baitu positiboentzat, '-' Negatiboentzat.
 • Num motako zenbakizko eremuak eskuinaldean lerrokatuta daude, eta zeroz beteta ezkerraldean.
 • Zenbateko guztiak EUROtan aitortuko dira, zenbatekoen eremuak zentimotan grabatuta egongo dira, hau da, koma hamartarrik gabe eta ehuneneko euroei dagozkien azken bi digituekin.
 • Eremu guztiek edukia izango dute, eremuaren deskribapenean kontrakoa adierazi ezean; bestela, zenbakizko eremuak zeroz beteko dira, eta alfanumerikoak zuriz.

Erantsitako fitxategiak: