Ohiz kanpoko irabaziak berrinbertitzeari buruzko informazioa

Berrinbertitzeagatik salbuespenaren zenbatekoa kalkulatzeko tresna bat da. Erakunde batek onar dezake 11/2013 Foru Arauak 36. artikuluan xedatutakoaren babesean. Horretarako datu desberdinak eskatuko zaizkio.

 • 1818=1815*1817
 • 1824=1821*1823
 • 1830=1827*1829
 • 1836=1833*1835
 • 1842=1839*1841
 • 1848=1845*1847
 • 1854=1851*1853
 • 1860=1857*1859
 • 1866=1863*1865
 • 1872=1869*1871
 • 1878=1875*1877
 • 1884=1881*1883
 • 1890=1887*1889
 • 1896=1893*1895
 • 1902=1899*1901
 • 1908=1905*1907
 • 1914=1911*1913
 • 1920=1917*1919
 • 1926=1923*1925
 • 1932=1929*1931
 • 1938=1935*1937
 • 1944=1941*1943
 • 1950=1947*1949
 • 1956=1953*1955
 • 1962=1959*1961
 • 1968=1965*1967
 • 1974=1971*1973
 • 1980=1977*1979
 • 1986=1983*1985
 • 1992=1989*1991
 • 1998=1995*1997
 • 2020=2017*2019
 • 2026=2023*2025
 • 2032=2029*2031
 • 2038=2035*2037
 • 2044=2041*2043
 • 2050=2047*2049
 • 2056=2053*2055
 • 2062=2059*2061
 • 2068=2065*2067
 • 1819=1816*1817
 • 1825=1822*1823
 • 1831=1828*1829
 • 1837=1834*1835
 • 1843=1840*1841
 • 1849=1846*1847
 • 1855=1852*1853
 • 1861=1858*1859
 • 1867=1864*1865
 • 1873=1870*1871
 • 1879=1876*1877
 • 1885=1882*1883
 • 1891=1888*1889
 • 1897=1894*1895
 • 1903=1900*1901
 • 1909=1906*1907
 • 1915=1912*1913
 • 1921=1918*1919
 • 1927=1924*1925
 • 1933=1930*1931
 • 1939=1936*1937
 • 1945=1942*1943
 • 1951=1948*1949
 • 1957=1954*1955
 • 1963=1960*1961
 • 1969=1966*1967
 • 1975=1972*1973
 • 1981=1978*1979
 • 1987=1984*1985
 • 1993=1990*1991
 • 1999=1996*1997
 • 2021=2018*2019
 • 2027=2024*2025
 • 2033=2030*2031
 • 2039=2036*2037
 • 2045=2042*2043
 • 2051=2048*2049
 • 2057=2054*2055
 • 2063=2060*2061
 • 2069=2066*2067
 • 2000 = 1815 + 1821 + 1827 + 1833 + 1839 + 1845 + 1851 + 1857 + 1863 + 1869 + 1875 + 1881 + 1887 + 1893 + 1899 + 1905 + 1911 + 1917 + 1923 + 1929 + 1935 + 1941 + 1947 + 1953 + 1959 + 1965 + 1971 + 1977+ 1983 + 1989 + 1995 + 2017 + 2023 + 2029 + 2035+ 2041 + 2047 + 2053 +2059 +2065
 • 2001 = 1816 + 1822 + 1828 + 1834 + 1840 + 1846 + 1852 + 1858 + 1864 + 1870 + 1876 + 1882 + 1888 + 1894 + 1900 + 1906 +1912 + 1918 + 1924 + 1930 + 1936 + 1942 + 1948 + 1954 + 1960 + 1966 + 1972 + 1978 + 1984 + 1990 + 1996 + 2018 + 2024 +2030 + 2036 + 2042 + 2048 + 2054+ 2060 +2066
 • 2002=2000-2001
 • 2003 = 1818 + 1824 + 1830 + 1836 + 1842 + 1848 + 1854 + 1860 + 1866 + 1872 + 1878 + 1884 + 1890 + 1896 + 1902 + 1908 + 1914 + 1920 + 1926 + 1932 + 1938 + 1944 + 1950 + 1956 + 1962 + 1968 + 1974 + 1980 + 1986 + 1992 +1998 + 2020 + 2026 + 2032 + 2038 + 2044 + 2050 + 2056 +2062 + 2068
 • 2004 = 1819 + 1825 + 1831 + 1837 + 1843 + 1849 + 1855 + 1861 + 1867 + 1873 + 1879 + 1885 + 1891 + 1897 + 1903 + 1909 + 1915 + 1921 + 1927 + 1933 + 1939 + 1945 + 1951 + 1957 + 1963 + 1969 + 1975 + 1981 + 1987 + 1993 + 1999 +2021 + 2027 + 2033 + 2039+ 2045 + 2051 + 2057 +2063 +2069
 • 2005=2003-2004
 • 2006=2005-2002
 • 2007=1806-2002
 • 2008 partida irekia
 • 2009=2007-2010-2008
 • 2010=2006
 • 2011=1809*(2009-2010), kasu orokorrean
 • 1809=1807/1806*100

Kontrolak

 • Kalkulatu gabeko partida guztiek positiboak izan behar dute.
 • 2002 partida kalkulatua da eta positiboa izan behar du.
 • 2005 partida kalkulatua da eta positiboa izan behar du.
 • 2006 partida ezin daiteke 2002 partida baino handiagoa izan. Egindako kalkuluengatik handiagoa balitz, zenbatekoa 2002tik 2006ra eramango da.
 • 1809 partidak ezin du %100 baino handiagoa izan. Beraz, 1807<=1806. Partida hori ehunekoa da.
 • 1808 partidak dataren formatua du eta aitorpenaren zerga-denboraldikoa izan behar du.
 • 1810 partidak ehunekoaren formatua du eta, beraz, <=%100, eta bakarrik edukia izan dezake 03 kodea 1805 partidan markatuta badago.
 • 1805 partidak hurrengo kodeak izango ditu:
  • 01 Ibilgetu ukiezina
  • 02 Ibilgetu materiala: Lursail eta ondasun naturalak
  • 02 Ibilgetu materiala: Lursail eta ondasun naturalak
  • 04 Ibilgetu materiala: Bestelakoak
  • 05 Higiezinetako inbertsioak
 • 1805 partidak 01 edo 05 kodea badu, 1816, 1822, 1828, 1834, 1840, 1846, 1852, 1858, 1864, 1870, 1876, 1882, 1888, 1894, 1900, 1906, 1912, 1918, 1924, 1930, 1936, 1942, 1948, 1954, 1960, 1966, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996, 2018, 2024, 2030, 2036, 2042, 2048, 2054, 2060, 2066 eta 2008 partidek 0 balio dute. Badaude partidak esklusiboki partida horien eragiketak direla eta, beraz, 0 izango dira ere bai: 2001, 1819, 1825… , 1981, 1987, 1993, 1999, 2021, 2027, 2033, 2039, 2045, 2051, 2057, 2063, 2069 eta 2004.
 • 1805 partidak 05 kodea badu, 1818, 1824, 1830, 1836, 1842, 1848, 1854, 1860, 1866, 1872, 1878, 1884, 1890, 1896, 1902, 1908, 1914, 1920, 1926, 1932, 1938, 1944, 1950, 1956, 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1992, 1998, 2020, 2026, 2032, 2038, 2044, 2050, 2056, 2062, 2068, 1819, 1825, 1831, 1837, 1843, 1849, 1855, 1861, 1867, 1873, 1879, 1885, 1891, 1897, 1903, 1909, 1915, 1921, 1927, 1933, 1939, 1945, 1951, 1957, 1963, 1969, 1975, 1981, 1987, 1993, 1999, 2021, 2027, 2033, 2003, 2039, 2045, 2051, 2057, 2063, 2004, 2005, eta 2006 partidak ez dira kalkulatuko. Guztiak zenbatekorik gabe utziko dira.