Emaitzarekiko zerga-zuzenketei buruzko informazioa

Laguntzeko programan pantaila bat dago erakundeak autolikidazioan ematen den emaitzari dagokionez egiten dituen zuzenketa fiskalen jatorriaren berri eman dezan, hauek ekitaldian bertan sortzen diren edo aurreko ekitaldietan sortutako denborazko doikuntzen itzulketa den, baita etorkizuneko ekitaldietan itzuli beharreko balizko zenbatekoak ere.

Partida guztiek positiboak izan behar dute

 • 1247=1265+1315+1326
 • 1248=1266+1316+1327
 • 1249=1253+1257+1261+1269
 • 1250=1254+1258+1262+1270
 • 1251=1255+1259+1263+1271
 • 1252=1256+1260+1264+1272
 • 1273=1277+1281+1285+1293
 • 1274=1278+1282+1286+1294
 • 1275=1279+1283+1287+1295
 • 1276=1280+1284+1288+1296
 • 1255=1254
 • 1256=1253
 • 1259=1258
 • 1260=1257
 • 1263=1262
 • 1264=1261
 • 1271=1270
 • 1272=1269
 • 1279=1303-1277
 • 1280=1304-1278
 • 1283=1305-1281
 • 1284=1306-1282
 • 1287=1307-1285
 • 1288=1308-1286
 • 1295=1311-1293
 • 1296=1312-1294
 • 1297=1247+1249+1273
 • 1298=1248+1250+1274
 • 1299=1251+1275
 • 1300=1252+1276

Kontrolak

 • 1297=1078. Hala ez bada: "Emaitzaren zuzenketa -handiagotze- fiskalak guztira Galeren eta Irabazien kontuaren emaitzaren zuzenketen handiagotzeen batuketaren berberak izan behar dira"
 • 1298=1079. Bestela: "Emaitzaren zuzenketa -murrizketak- fiskalak guztira Galeren eta Irabazien kontuaren emaitzaren zuzenketen murrizteen batuketaren berberak izan behar dira"
 • 1253+1277=1006+1008+1010+1012+1014+1103+1016+1018 Bestelako kasuan "amortizazioengatik gehitzeen zenbatekoa galeren eta irabazien kontuaren emaitzarekiko zuzenketetan kontzeptu horrengatik izendatutako zenbatekoen baturarekin bat etorriko da."
 • 1254+1278=1007+1009+1011+1013+1015+1104+1017+1019+1089. Bestelako kasuan "amortizazioengatik murrizketen zenbatekoa galeren eta irabazien kontuaren emaitzarekiko zuzenketetan kontzeptu horrengatik izendatutako zenbatekoen baturarekin bat etorriko da.
 • 1257+1281= 1026+1028+1084. Bestelako kasuan "balioa hondatzeagatik gehitzeen zenbatekoa galeren eta irabazien kontuaren emaitzarekiko zuzenketetan kontzeptu horrengatik izendatutako zenbatekoen baturarekin bat etorriko da."
 • 1258+1282= 1027+1029+1090. Bestelako kasuan "balioa hondatzeagatik murrizketen zenbatekoa galeren eta irabazien kontuaren emaitzarekiko zuzenketetan kontzeptu horrengatik izendatutako zenbatekoen baturarekin bat etorriko da."

Aurreko ekitaldiaren datuak berreskuratzea

2022. urteko ekitaldiaren aitorpena, 2021. urteko ekitaldian egindakotik abiatuta, egiten hasiz gero, laguntzako programak itzuli gabe zeuden doikuntzen saldoak honela berreskuratzen ditu:

Aurreko ekitaldiaren datuak berreskuratzea

2022. urteko ekitaldiaren partida

2021. urteko ekitaldiaren partida

1303

1255+1279

1304

1256+1280

1305

1259+1283

1306

1260+1284

1307

1263+1287

1308

1264+1288

1311

1271+1295

1312

1272+1296