Plan eta Programen Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa

MARURI-JATABEKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA

Espedienteak nahasitako herri-administrazioei eta interesdunei kontsulta-fasean, Ingurumen Inpaktuari buruzko Azterlana egin baino lehen. Kontsulten epearen amaiera data : 2024-06-19

  • Udalerria: MARURI-JATABE
  • Izapidetzeari dagokion hasierako urtea: 2024
  • Araudi aplikagarria: L10/2021 - Arrunta