Parte-hartzeari diru laguntza

BIZKAIKO UDALERRI ETA MANKOMUNITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2024AN HERRITARREN ETA GIZARTEAREN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO

Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntza lerro bat jarri du abian udalerri eta mankomunitateentzat, 2024rako Bizkaian herritarren eta gizartearen parte-hartzea bultzatzeko.

Eskabideak aurkezteko epea 2024ko urtarrilaren 22an irekiko da, eta 2024ko otsailaren 16an amaituko da, 13:30ean.

Harremanak: partaidetza@bizkaia.eus

213/2023 FORU DEKRETUA

Erakunde onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoko UDALERRIAK eta MANKOMUNITATEAK.

Gehienez ere proiektu bat aurkeztu ahal izango dute

Salbuespena: aurkeztutako proiektua 2. arloari badagokio, bigarren proiektu bat aurkeztu ahal izango da (beste 2 arloetako edozein).

Betekizunak

 • Parte-hartzeko proiektuak 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra bitartean garatu beharko dira (biak barne).
 • Partaidetza-prozesuek toki-eremuko gaiekin zerikusia izan beharko dute, baldin eta gai horien konponbidea haien eskumenekoa bada.

Jarduketa arloak

Hiru jardun-arlo lagunduko dira diruz:

 • 1. ARLOA. PARTE-HARTZE PROZESUAK

  Udalerriaren eta/edo mankomunitatearen garapen jasangarrirako erronka garrantzitsuak diren eremuetan herritarren eta gizartearen partaidetza-prozesuak.

  Zehazki, honako eremu hauetakoak:

  • Mugikortasun iraunkorra.
  • Autokontsumo eta energia-efizientziari buruz ereduak.
  • Zaintza-ereduak.
  • Zahartze aktiboa.
  • Bakardaderako eta isolatze sozialerako irtenbideak.
  • Haur eta gazteen parte-hartzea sustatzea.
  • Aisialdiko, denbora libreko, nerabezaro eta gazteen arloko politika-ereduak.
  • Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna.
  • Gizarte- eta ingurumen-garapenari loturiko boluntariotza.
  • Merkataritza eta turismo lokala.
  • Garapen ekonomiko endogenoa.
  • Ekonomia zirkularra.
  • Topaketa komunitarioetarako guneen eredu berriak definitzea (parkeak, plazak, etab.)
  • Aurrekontu parte-hatzaileak.
 • Herritarren eta gizartearen partaidetza-prozesuak, herritarren eta entitate lokalaren arteko harreman digitala sustatzea eta eten digitala murriztea helburu dutenak.

  Prozesu horien helburua izan behar da herritarrek jada existitzen diren bitartekoak gehiago erabiltzea, eta zerbitzu digital berrien beharrak, hobetzeko aukerak eta eskaerak identifikatzea.

  Prozesu horietan, herritarren informazio- eta prestakuntza-ekintzak egin ahal izango dira, dauden zerbitzu digitalekin lotuta, baldin eta beharrezkoak badira parte hartzeko jarduerak errazteko.

 • Herritarren eta gizartearen partaidetzarako gune eta organo formalak sortu, biziberritu eta hobetzera bideratutako proiektuak.

  Zehazki, honako helburu hauek dituzten proiektuak lagunduko dira diruz:

  • Udal-eskumeneko eremu batean parte hartzeko gune edo organo formala sortzea, gai-eremu horretan organo edo espaziorik ez dagoenean.
  • Herritarren eta gizartearen partaidetzarako lehendik dauden espazioak eta organo formalak biziberritzea eta hobetzea, modu eraginkorrean funtzionatu ahal izateko aktibazioa behar dutenak.

Zuzkidura ekonomikoa

300.000 euro.

1. arloa eta 2. arloa

Taula honen arabera ezartzen da diru-laguntzaren zenbatekoa:

20 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak baino ez dira diruz lagunduko.

3. arloa

Taula honen arabera ezartzen da diru-laguntzaren zenbatekoa:

15 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak baino ez dira diruz lagunduko.

Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2024ko urtarrilaren 22an irekiko da, eta 2024ko otsailaren 16an amaituko da,13:30ean.

Informazio gehiagorako partaidetza@bizkaia.eus

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

 • Partaidetza-prozesuaren proiektuaren memoria, honako atal hauei buruzko informazioa zehaztuta:
  • Garatu nahi den partaidetza-proiektuaren deskribapena, entitate lokalarentzat zer garrantzi duen adierazten duela.
  • Proiektuaren helburuen definizioa.
  • Proiektuaren metodologiaren definizioa.
  • Proiektuaren dinamiken definizioa.
  • Proiektuaren kronograma.
 • Memoria ekonomiko bat, proiektuaren gastuen zerrendari buruzko informazioa zehatz jasotzen duena, proiektuari lotutako kontzeptuen arabera banakaturik.
 • Banku-helbideratzearen fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira.

Beste deialdi batzuen emaitzak

Diruz lagundutako proiektuak eta erakundeak deialdien ebazpenari buruzko foru-aginduetan kontsulta daitezke: