2014 - 1.8 Bertsioa - Data: 2015/09/10

Bertsioen nobedadeak

Oharra

1.7 Bertsioarekiko aldaketak:

Kooperatiben araubidetik datozen nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkariak (IF06 eta IF08) kuota berezi osoaren gainean aplika daitezen ahalbidetzen du.

1.6 Bertsioarekiko aldaketak:

"1/2013 Foru Arauaren 14. Xedapen Gehigarriaren karga berezia aplikatzea" izeneko 1541 partidaren jarduteko era aldatu da.

1.5 Bertsioarekiko aldaketak:

 • "Sozietate nagusia" eta "Mendeko sozietatea" markak gaitu dira IFZn ageri den letra G duten kasuetarako, 200 Ohikoa ereduan.
 • 61. artikuluaren babespean ekitaldian zehar egindako inbertsioen taulako 3155 partidaren kalkulua zuzendu da.

1.4 Bertsioarekiko aldaketak:

Sorkuntza ekitaldiak aldatu dira taldea osatzen duten sozietateen "taldearen zerga-oinarri negatiboen konpentsazioetan", 220 ereduan.

1.3 Bertsioarekiko aldaketak:

 • Zerga-tasak aldatu dira % 50 edo gehiago kide elbarriak dituzten lan elkartuko kooperatiben kasurako.
 • 7. eranskineko 7136 partidaren aritzeko era aldatu da: "Ibilgailua erosteagatik kontabilizatutako finantza-gastuetarako mugak".

1.2 Bertsioarekiko aldaketak:

 • Kuota-mugarik ez duten kenkarien aplikazio automatikoa zuzendu da.
 • Berriz inbertitzeagatiko salbuespenaren kalkulua zuzendu da 05 koderako (higiezinetako inbertsioak).
 • 7000 partidaren eragiketa aldatu da.

1.1 Bertsioarekiko aldaketak:

 • "Bereziki babestuta dauden kooperatiben kenkariaren" aplikazioa zuzendu da "bigarren mailako edo goragoko koop. bat denerako".
 • 09 partidaren hautaketa zuzendu da, "Partzialki salbuetsita dauden gainerako erakundeak (11/2013 Foru Araua, 12.2 artikulua)".

1.0 Bertsioarekiko aldaketak:

 • Kuota-muga duten kenkarien aplikazio automatikoa zuzendu da.
 • Kontabilitate-datuen inportazioa zuzendu da, 303 partidari (Zerbitzuak ematea) dagokionez.

Deskarga bakarra

Programa instalatzeko, 193,03 MB libre eduki behar dira disko gogorrean.

Kontuz:
Programa sarean instalaturik badaukazu, postu guztiek bertsio bera eduki behar dute instalatuta.

Egiazta ezazu .exe fitxategiaren tamaina, behin kargatuz gero, bat datorren programaren orrialdean adierazten denarekin; horrela ez bada, berriro kargatu behar duzu.

 1. Aktualizazioa

  Aurreko bertsioa instalaturik baduzu, egunera ezazu modulu honen bitartez:
  Aplikazio eguneratzailea deskarga (15,56 MB)

 2. Deskarga Bakarra

  BFA20014.exe (26,58 MB)