Mendekotasuna eta/edo desgaitasuna duten pertsonentzako prestazioak

Mendekotasuna eta/edo desgaitasuna duten pertsonei, euren zainketa, autonomia pertsonala eta gizarteratzea ahalbidetu ahal izateko, indarra duen araudian aitortzen zaizkien eskubideak, zenbait baliabide publikoren bitartez bermatzen dira Bizkaian.

Mendekotasun egoeraren edo desgaitasunaren ebaluazioaren arabera eta/edo pertsona bakoitzarentzat egindako Banakako Arreta Programaren arabera, Bizkaian baliabide ekonomiko hauek eskura daitezke: