Desgaitasunaren ebaluazioa

Nork eska dezake desgaitasunaren balorazioa?

Muga fisiko, mental, intelektual edo sentsorial iraunkorrak dituenak, gizartean baldintza berdinetan bete-betean eta eraginkortasunez parte hartzea eragozten diotenak.

Muga horiek aldez aurretik diagnostikatu behar dituzte erakunde eskudunek.

Zeintzuk dira bete behar dituen baldintzak?

 • Bizkaian erroldatuta egotea.
 • Desgaitasun fisiko, psikiko edo intelektualen bat izatea, aldez aurretik diagnostikatua eta dokumentatua.

Zeintzuk dira baloratzen diren faktoreak?

 • Jarduerarako urritasunak eta mugak.
 • Parte hartzeko mugak.
 • Testuinguru-faktoreak edo inguruneko oztopoak.

Balorazio- eta kalifikazio-prozesua

 1. Eskabidea aurkeztea

  Non?

  Araudiari, inprimakiei eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazioa

 2. Balorazioa eta kalifikazioa

  Balorazioa eta kalifikazioa egiteko, balorazio-taldeek eskatzailea deituko dute, azterketa egiteko.

  Talde profesional horrek proposamen-irizpen bat emango du, honako hauek jasoko dituena:

  • Desgaitasun-gradua.
  • Baremoetan lortutako puntuazioak.
  • Honako hauei buruzko kodeak: diagnostikoa, urritasuna, jarduerarako mugak, parte hartzeko mugak edo ingurumen-oztopoak.
  • Garraio publiko kolektiboak erabiltzeko mugikortasun-arazorik dagoen.
  • Ondorio-data eta, hala badagokio, berrikuspen-data.
 3. Ebazpena eta jakinarazpena

  Etxean jasoko duzu honako hauek jakinarazten dizkizun ebazpena:

  • Desgaitasun-egoeraren aitorpena.
  • Desgaitasunaren gradua, ehunekoetan adierazita.
  • Desgaitasun-mota
  • Mugikortasun-baremoaren puntuazioa.
  • Ondorioetarako data.
  • Aurreikusitako berrikuspen-data, hala badagokio.

  Desgaitasun-gradua aitortzeak honako hauek ditu:

  • Eskabidearen dataz geroko ondorioak.
  • Estatuaren lurralde osoko baliozkotasuna.

Desgaitasun-graduaren berrikuspena

Zein kasutan?

 • Aitorpena eragin zuten inguruabarrak aldatzen badira.
 • Ebazpenean jakinarazten den berrikuspen-egunean.

Desgaitasunaren egoera berrikusteko eskaera

Nork eska dezake berrikuspena?

Desgaitasuna duen pertsonak edo Bizkaiko Foru Aldundiak, ofizioz.

Non aurkeztu eskabidea?

Akreditazioa

Desgaitasuna egiaztatzen duten dokumentuak honako hauek dira:

 • Desgaitasun-maila aitortzen duen ebazpena, balorazioa egin ondoren emandako helbidean jakinarazten dena.
 • Desgaitasuna egiaztatzen duen txartela, ondoren % 33ko edo hortik gorako maila duten pertsonei ematen zaiena.
 • Beste administrazio publiko, enpresa, ikastetxe eta abarren aurrean desgaitasuna egiaztatzeko eskatutako ziurtagiriak (diagnostikorik gabe).

Desgaitasuna egiaztatzen duen txartela

Estatu osoan izango du balioa, eta honako hauek jasoko ditu:

 • Identifikazio-datuak.
 • Desgaitasun-gradua.
 • Indarraldia.
 • Mugikortasun-zailtasunik dagoen.
 • Beste pertsona baten beharra dagoen.
 • Segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak.

Harremanetarako

Bizkaiko Foru Aldundia. Desgaitasunaren Ebaluaziorako eta Orientaziorako Atala.

 • Helbidea: Uribitarte 15, Bilbon 48001
 • Telefonoa: 94 406 6000
  • Neguko ordutegia: 08:30etik 19:00etara
  • Uztaileko eta abuztuko ordutegia: 08:30etik 14:30era