Mendetasunaren eta Desgaitasunaren ebaluazioa

Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak Pertsonen Autonomia Sustatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren menpe-menpean egiten du lan.

Zerbitzuaren eginkizunek batez ere arlo bi hartzen dituzte.

Batetik, hala eskatzen duten pertsonen egoera soziala, osasun-egoera eta beren ingurunearena ebaluatzeko eginkizunak betetzen ditu, pertsona horien mendekotasun-gradua eta -maila zehazteko. Pertsona horiek, beren egoeraren arabera, zerbitzu eta prestazio egokienetara bideratzea ere badagokio zerbitzu horri.

Bestetik, Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuaren ardura ere bada pertsona desgaituen diziplinarteko ebaluazioa zein haiek orientatzeko lanak egitea, berdintasun egoeran integratu ahal daitezen beren ingurune sozio-komunitarioan.

Eginkizun horiek guztiak betetzeko, atal bi ditu Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak: