Araba eta Gipuzkoaren fitxategi bihurtzailea - 220 Eredua