Aniztasuna kudeatzeko politika

Migratzaileek dakarten dibertsitatea kudeatzeko politika sustatzea, bai eta euskal herritar berriak modu harmonikoan integratzeko politika ere, eta herritarren eskubideei kalte egiten dieten beste desberdintasun-egoera batzuen aurrean ere adi egotea (jatorri etnikoaren edo sexu-joeraren ondoriozko bereizkeria, esaterako): horrela erantzuten die Bizkaiko Foru Aldundiak giza eskubideak eta bereizkeriarik eza aplikatzen direla bermatzeko politikak bultzatzeko eta artikulatzeko helburuei eta eginkizunei.