Araba eta Gipuzkoaren fitxategi bihurtzailea - 200 Eredua