Artisautza

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.18 artikuluan ezarritakoaren ariora, artisautza-eremuan izan beharreko eskumen esklusiboari buruzkoa, hain zuzen, eskumen hori Lurralde Historikoetako erakundeei atxiki zaie, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 12 7.a) artikuluaren bidez. Eskumen horren egikaritzari dagokionez, Ekonomia Sustapen Sailak bi jarduera-mota garatu ditu:

Artisautza-sektorearen antolamendua.
Bizkaiko artisautza-sektorearen arauketa, eta artisautza-enpresen erregistroaren kudeaketa.
Artisautza-sektorearen sustapena.
Artisautza-ekitaldian antolatzen dituzten artisautza-enpresei eta eragileen eman beharreko diru-laguntzen programa.