Hegazti-Ustiategiaren Erregistroa

 

Hegazti-Hutiategirako Baimena

Baimen-eskabideak honako agiriokin batera aurkeztu beharko zaizkio Bizkaiko Foru Aldundiaren Abeltzaintza Zerbitzuari:

 
  • Ustiategia erregistratzeko eskabidea.
  • Ustiategiari buruzko memoria. Bertan deskribatu eta kokatu behar dira, geografikoki dituen abeletxeak eta txitapen-gelak, eta ekoizpen orientazioak edo jarduerak zehaztu.
  • Infektatze- eta kutsadura- eta parasito-prozesuak kontrolatzekoa eta abeletxeko arduraduna den albaitariak ezarria den osasun-programaren proposamena
  • Herri osasunarentzat garrantzizkoak diren salmonelosiak (Salmonella enteritidis-a eta Salmonella typhimurium-a) prebenitzeko eta kontrolatzeko autokontrol-programa zehatza, ustiategi bakoitzarentzat bakoiztua eta ustiategiko arduraduna den albaitariak ezarria eta ikuskatua.
  • Higiene-eginera onen kodea. Hartu beharreko biosegurtasun-neurriak adierazi behar dira.

Legezko Oinarria