Animalien Elikadura/Kontrol-plana

Sarrera

Ustiategi berrietako animalien elikapena garrantzi handiko gaia da produktuaren (haragia, esnea, arrautzak...) kalitateko bere eraginagatik eta animalien eta beroriek jaten dituzten pertsonen osasunaren gaineko bere ondore posibleagatik. Beste alde batetik, animalientzako elikagaiek legezko beharkizunak (etiketari, osagaiei, elikadurari eta mikrobiologiari buruzkoak) bete behar dituzte, produktuaren segurtasuna eta merkataritzako kalitatea bermatzen dutenak.

Asko dira animalien elikapenak berme guztiak izan ditzan eragina duten faktoreak: erabilitako lehengaiak, berauek prestatzeko edo tratatzeko era, gehigarriak erabiltzea edo lehengaiak eta produktu landuak kontserbatzen diren modua, besteak beste.

Ganado comiendo

Kontutan hartu beharreko faktore asko daudela eta, komenigarritzat jo da gai honi buruzko erkidego eta nazio legeriaren zabaltasuna.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Jarduketak

Jarduketak honakook dira:

  • Debekatutako substantziak (b-agonistak, esteroideak eta zeranola) edo poluitzaileak pentsuetan detektatzea (aflatoxinak, metal astunak, haragi/arrain irinak eta mikrobiologi parametroak).
  • Animali azpiproduktuen industri transformatzaileetako azken produktuen destinoaren eta lehengaien gaineko dokumentu-kontrolak egitea.
  • Pentsu-fabriketako osasun eta higiene baldintzen kontrolak: prozesaketakoak, bilketakoak, ustiategiari pentsua banatzekoak...
  • Pentsuen etiketaketa kontrolatzea.
  • Ustiategiko bilketa eta lekapena kontrolatzea.

Jarduketok garatzeko honakook baliatzen dira:

Legeak

Ganado comiendo

Ekoizpen Hoberako Elikapen Ona

Pentsuaren etiketak zein informazio eduki behar duen, hura nola bildu eta horren administrazioak nolakoa izan behar duen argitzen duten zenbait aholku.

Pentsuen Triptikorako Esteka