Aurkezpena

Ganaduaren Aukeraketa eta Hobekuntza

Animali Produkziorako Programak honako helburu hauek dituzten jarduera guztiak harturik ditu barnean: sektorea garatzen laguntzea, abeltzaintzako ekoizpenak gehitzea eta lortutako produktuen kalitatea eta segurtasuna hobetzea.

Jardueron artean honakook aipa daitezke: ekoizle elkarteekiko hitzarmenak izenpetzea, animaliak elikatzeko erabilitako substantziak eta animali elikagaiak kontrolatzeko planak egitea, hobekuntza eta aukeraketa genetikoko programak garatzea, gure bertoko arrazen ondare genetikoa zaintzea, genealogi liburuak kudeatzea kontrolatzea...

Ildo horretatik gainera nabarmendu behar denez, Gorlizko Foru Bordaldea sortu da. Hori funtsezko laguntza da beren animalien genea hobetu nahi duten abeltzainentzat. Izan ere, beroriek bertan aukeratutako gene-potentzial handiko animaliak erabili ahal dituzte.