Osasun Programak

Behi, Ardi eta Ahuntzen Esne Gordinaren Kalitateari Buruzko Programa

Deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko derrigorrezko programa.

Aplikazio-Eremua

Esnea ekoizteko ustiategiak.

Helburuak

Esnea ekoitzi ahal den ustiategien osasun eta higiene baldintzak esnearen kalitatea kontrolatu eta ebaluatzea.

Jarduketak

 • Lehenengo esne-erosleek edo ekoizleek eurek egiten dituzten esne-analisien emaitzak kontrolatzea.
 • Esne-lagin ofizialak hartzea. Bai ausazko laginketak bai arautegia betetzen ez dutela ikusten den ustiategientzako laginketak egiten dira.
 • Ustiategietan esne gordina ekoizteko osasun eta higiene baldintzen gaineko inkestak.

Legezko Oinarria

 

Behien Entzefalopatia Espongiformea prebenitu eta Ekiditzeko Programa.

Deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko derrigorrezko programa.

Aplikazio-Eremua

Behi-ustiategi guztiak.

Helburuak

BEE gaitzak jotako animaliak detektatzea, material arriskutsu zehatzen elikapen-katea ezabatzea eta animali jatorria duten proteinadun irinen bitartezko animali elikadura ezabatzea

Jarduketak

 • Bai pentsu-fabriketan bai ustiategietan animaliak elikatzeko erabilitako substantziak kontrolatzea.
 • Hilotzak biltzea eta baimenduriko transformazio-plantetan ezabatzea.
 • Material Arriskutsu Zehatzak (MAZ) kontrolatu eta hondatzea.
 • Albaitariak giza kontsumorako eskaintzekoak diren behi guztiak aztertzea.
 • Transformazio-lana kontrolatzea.
 • Ustiategian hildako animalia guztiei eta eskainitako 24 hilabetetik gorako behi guztiei gaitzak detektatzeko test azkarrak aplikatzea.
 

Legezko Oinarria

 

Behien Infekzio-Errinotrakeitisa (IBR) kontrolatzeko Programa

Deskribapena

Bizkaiko borondatezko programa, erkidegobarneko eta gainontzeko herriekiko merkataritzari begira kalterik gabekoak diren ustiategiak lortzea xede duena.

Aplikazio-Eremua

Genealogi liburuei atxikitako haragi eta esnetarako behi-aziendaren ustiategiak

Helburuak

 • Gaitzaren nagusitasunaren berri jakitea eta IBR-rik gabeko ustiategiak lortzeko kontrol-neurri egokiak aplikatzea.
 • Gaitza animalia gaitzak joak, seropositiboak, hazia eta abar sartuz zabaltzea saihestea.

Jarduketak

Hiru mailatan burutzen dira: berriro hazteko zentroa, hazitarakoen zentroa eta ustiategiak.

 • Berriro hazteko zentroa: sarrera prebenitzea eta kontrolatzea, egonaldiko zainketa, eta irteerarako Negatibotasuna bermatzea.
 • Hazitarakoen zentroa: banakako begiraketa etengabea eta haziaren osasunaren bermea.
 • Ustiategiak: txerto markatzaileak erabiltzea, seropositiboak ezabatzea, animalia berrien sarrerako kontrola eta IBR-rik gabeko ustiategien kalifikazioa.

Legezko Oinarria

Batzordearen martxoaren 1eko Erabakia, behi-espezieko animalien erkidegobarneko trukeetarakoak eta behien infekzio-errinotrakeitisarekin zerikusia duten berme gehigarriei eta animali gaitzak ezabatzekoak diren eta Estatu Kide jakin batzuek aurkezten dituzten programak onesteari dagokienean 64/432/EEE Zuzentaraua aplikarazi duena. (2004-3-5eko 67/24 L.).

Lotune honetan kontsulta ditzakezu animali gaitzen kontra borrokatzeko Eskuliburu Praktikoak, Osasun Programak, Alertako Planak

[AOAS] :: Albaitaritzako Osasun Alertarako Sarea ::