Atxikipenak

110/111 eredua

PFEZren atxikipenak.

130 eredua

PFEZ. Zatikako ordainketa. Enpresario eta profesionalak

180-10I/115 eredua

180- Higiezinen errentamenduagatiko atxikipenen urteko laburpena.

10I- Hiri higiezinak errentatuta lortutako etekinen ziurtagiria.

115- Higiezinen errentamenduagatiko atxikipenen sarrera (2008ko deskargatik aurrera gehitua).

187 eredua

Atxikipenak: talde inbertsioko erakundeak.

188 eredua

Atxikipenak: kapitalizazio eragiketak eta aseguruak.

190-10T eredua

190- PFEZren Sozietateen atxikipen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena.

10T- PFEZ. Norberaren lanaren, ekonomi jardueren eta sarien etekinen ziurtagiri.

193 eredua

Kapital Higikorren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak.