BEZaren gaineko laguntza-programak

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Araubide orokorreko eta erraztua ereduak.

Oharra: 2009 aurreko programek modulu bat dute eman eta jasotako fakturen erregistro-liburuak betetzeko.

340 eredua

Erregistro liburuetan jasotzen diren eragiketei buruzko aitorpenak.

349 eredua

Europako Batasunaren barruko subjektu pasiboekiko eragiketen bilduzko laburpena.