Errenta-aitorpena egiteko laguntza-programak

Ondarearen Zerga

Errenta

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)

130 eredua

PFEZ. Zatikako ordainketa. Enpresario eta profesionalak