Erakunde autonomoak

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE) Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari iratxikirik dagoen erakunde autonomoa da, beroni iratxikitako zentroak eta gizarte zerbitzuak kudeatzeko ardura duena; erakunde honen xedea da zentro eta zerbitzu horiek erabiltzen dituzten pertsonen bizi-kalitatea sustatzea, pertsona horien oinarrizko beharrizanak bermatuz.

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea

Bizkaiko Tutoretza Erakundea

Zuzenbide pribatuko herri izakia da, irabazi asmorik gabea, berariazko nortasun juridikoa eta gaitasun juridiko osoa duena, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari iratxikia dagoena. Erakundearen zeregin nagusiak ondoko hauek dira: egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten eta legez ezindutzat jotzen diren adinekoen tutoretza eta kuradoretza egikaritzea, baldin eta epai-agintaritza eskudunak horrela egiteko agintzen badu, bai eta ezintasun-prozesuaren menpe dauden pertsonei epai-babesa ematea edota epai-agintaritzak ustez babesik gabe dauden pertsonak defendatzeko ezartzen dituen bestelako zeregin guztiak burutzea ere. Xede horiez gain, Zuzenbide Pribatuko Herri Izakia den Tutoretza-Erakunde honi dagokio tutoretzapeko helduak integratu eta normalizatzeko ekintza oro bultzatu eta gauzatzea, eta bai pertsona horien eta Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapeko adingabeen errentak eta ondareak kudeatzea ere. Bizkaiko Tutoretza Erakundea-ko webgunea bisitatu Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea.

Bizkaiko Tutoretza Erakundea