Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak

Bizkaiko Foru Aldundiak, egoitza-sare oso baten bidez, etxebizitza berri bat eskaintzen die beren ohiko ingurunean, etxebizitzan edo familian lortu ezin dituzten zainketa integralak behar dituzten mendekotasun-egoerako pertsonei.

Foru sareko egoitza batean sartzeko baldintzak

  • Eskaera aurkezten den egunean 60 urte beteta izatea. Era berean, mendekotasun-egoera duen eta foru sareko egoitza batean bete daitezkeen laguntza eta zaintza beharrak dituen edonork eskatu ahal izango du sarrera.
  • II. edo III. graduko mendekotasun-egoera duen pertsonaren kalifikazioa lortzea. I. graduan baloratutako pertsonak salbuespenezko kasuetan sartu ahal izango dira.
  • Egoitza-zerbitzua eskatzailearentzat baliabiderik egokiena izatea, mendekotasun-egoera baloratuz egiten den banakako arreta-programaren (BAP) arabera.
  • Eskaera aurkezteko unean, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea eta legezko eta benetako bizilekua izatea.

Nola eskatu plaza bat egoitza batean

Foru sareko egoitza batean sartzeko prozedura Gizarte Ekintza Saileko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak prestatutako Banakako Arreta Programaren (BAP) bidez hasiko da. BAP mendekotasun-egoera baloratzeko prozesuaren emaitza da. Prozesu horretan, eskatzailearen beharrei erantzuteko zerbitzu eta/edo prestazio ekonomiko egokienak jasotzen dira. Pertsonek egoitza batean plaza iraunkor bat izateko eskubidea izango dute beren BAPen egoitza-zerbitzua egokiena dela jasotzen denean.

Salbuespenezko kasuetan bakarrik onartuko da egonaldi iraunkorreko eskaera bat, eredu normalizatuan egina. Salbuespenezko kasu horiek honako hauek izan daitezke: familia berrelkartzea, duela urtebete baino gutxiago egindako BAP batetik eratorritako eskaerak eta Gizarte Zerbitzuek horrela kalifikatutako larrialdiak. Egoitza elektronikoan, Egonaldi iraunkorrean dauden mendekotasun-egoerako pertsonentzako egoitzak izapidean, araudia, izapidetzeko formularioak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa kontsultatu ahal izango dituzu.

Nolakoa da egoitza-plaza bat esleitzeko prozesua?

Eskaera eta ekonomia- eta ondare-egoera egiaztatu ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak egoitzen foru-zerbitzuan plazaren onuradun dela aitortuko dio eskatzaileari, eta plaza esleitzeko prozesuan sartuko da.

Berehala sartzen ez diren pertsonei arauan ezarritako lehentasun-ordenaren arabera esleituko zaie plaza.

Plaza publikoa esleitzeko zain zauden bitartean, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango duzu, zerbitzuari lotutakoa, egoitza pribatu batean egin dezakezun egonaldia ordaintzen laguntzeko.

Foru sareko egoitza bateko egonaldiak zenbat balio duen

Prezio publikoa kalkulatzeko, zerbitzua eskatu aurreko azken bi urteetako pentsioa eta ekonomia- eta ondare-egoera hartuko dira kontuan, bai eskatzailearena, bai bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonena. 2022an eguneko gehieneko prezio publikoa 82,53 eurokoa izango da.

Foru sareko egoitzei buruzko informazio gehiago non aurkitu