Pepitadun frutarbolak: Denboratartea 2022/09/02 - 2022/09/08

 

Landare
Osasuna

 

Pepitadun frutarbolak: Denboratartea 2022/09/02 - 2022/09/08

 
IZURRIA-GAITZA ARRISKUA TRATAMENDUA OHARRAK
MOTEADOA-PIKARDURA (Venturia SP.) 3 ARRISKU ERDI MAILAKOA Berandu datozen barietateetan bakarrik justifikatuta egon leike tratatzea.  
MONILIOSIA (Monilia fructigena) 5 ARRISKU HANDIA Fruituak heltzear dagozenean gaixotasun honek kalte handiak sortu leikez eta interesgarria izan leike tratamendu espezifikoa botatzea. Kaltetutako fruituak kendu, jausita dagozenak ere bai, honela heltzen dagozen fruituak babestuko doguz eta datorren urterako inokuloa gutxitu.
HARRAK (Cydia pomonella) 1 ARRISKU TXIKIA Harrapaketak baju mantentzen dira. Ez da tratatu behar.  

KONTUTAN IZAN PRODUKTUEN SEGURTASUN EPEAK.

ASTE HONETATIK AURRERA EZ DOGUZ GOMENDIOAK EZARRIKO FRUTA BATUTA EDO BATZEKO EGONGO DALAKO.