Paisaren katalogoa eta zehaztapenak

Bilboko eremu funtzionaleko paizaiaren katalagoa eta zehaztapenak.

 
 

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalak askotariko paisaiak ditu, nola kulturalak hala naturalak, zeinek taxutzen baitute herritarrek lurraldeaz duten irudia eta nortasuna ematen baitiete bai Eremu Funtzionalari berari eta bai haren zona guztiei. Aberastasun hori ondare garrantzitsua da, garrantzitsua den bezala hura ezagutzea, kontserbatzea eta ordenatzea.

Helburu horrekin, eta oinarri harturik ekainaren 3ko 90/2014 Dekretua, paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzkoa, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuta prestatu da Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak lana, ahalegin handia egin delarik haren elaborazioan parte-hartze publikoa sustatzeko. Horretarako, katalogoaren mugarriekin lotutako hainbat foro antolatu dira, zeinetan150 pertsonak baino gehiagok hartu baitute parte, bai nork bere izenean, bai hainbat administrazioren ordezkari gisa.

Paisaiaren Katalogoa da dokumentu bat Eremu Funtzionaleko paisaiak identifikatu, aztertu eta baloratzen dituena, eta halaber definitzen ditu paisaia-unitateak, haien ezaugarriak eta kontserbazio-egoera, bai eta lortu nahi diren paisaia-kalitateko helburuak ere. Paisaiaren Zehaztapenak dira aholku batzuk Katalogoan proposatutako paisaia-kalitateko helburuak lortzeko jarraitu behar direnak, zeinak txertatuko baitira Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalari buruzko Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenean.

 

Idatzizko Dokumentazioa

 1. I Paisaiaren identifikazio eta dokumentazioa [PDF 18.989 KB]
 2. II Paisaiaren ebaluazioa [PDF 99.755 KB]
 3. III Paisaiaren kalitateko helburuak ekintzak eta adierazleak [PDF 3.741 KB]
 4. IV Paisairen zehaztapenak [PDF 818 KB]

Dokumentazio Grafikoa

 1. Planoa 01 Paisaia motak [PDF 3.119 KB]
 2. Planoa 02 Paisaia unitateak [PDF 3.236 KB]
 3. Planoa 03 Paisaia-interes bereziko eremuak [PDF 3.046 KB]
 4. Planoa 04.1 Paisaiaren kalitatea-helburuak I [PDF 3.459 KB]
 5. Planoa 04.2 Paisaiaren kalitatea-helburuak II [PDF 3.156 KB]
 6. Planoa 04.3 Paisaiaren kalitatea-helburuak III [PDF 3.236 KB]
 7. Planoa 05 Erliebea eta hidrografia [PDF 3.996 KB]
 8. Planoa 06 Landaretza eta lurzoruaren erabilerak [PDF 3.236 KB]
 9. Planoa 07 Paisaia-intereseko ibilbideak eta behatokiak [PDF 3.308 KB]
 10. Planoa 08 Balio naturalak eta ekologikoak [PDF 3.677 KB]
 11. Planoa 09 Balio sozialak eta simbolikioak [PDF 3.455 KB]
 12. Planoa 10 Paisaian eragin negatiboa duten elementu antropikoak [PDF 3.486 KB]
 13. Planoa 11 Ikuspen kalitatea [PDF 3.472 KB]
 14. Planoa 12 Ikuspegi erantzuna [PDF 4.679 KB]

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.