Adingabeen babesa

Nor da tratamendu honen ardura duen pertsona?

Tratamenduaren Arduraduna

Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia

Saila/Kabinete

Gizarte Ekintza

Harremanetarako Datuak

Ugasko, 3 - 2º - 48014 Bilbao

 • Helburua

  Adingabeen babesa

  • Identifikagarriak eta kontaktukoak
  • Inguruabar sozialak eta pertsonalak
  • Datuen kategoria bereziak
  • Bankukoak eta ondare ekonomikoak

  Pertsona interesdunen kategoriak

  Jaitsi Pertsona interesdunen kategoriak (79 KB)

  • Eskatzailea eta/edo bere ordezkaria
  • Adingabeak
  • Senideak, zaintzaileak eta/edo beraien ordezkariak
  • Interesatua eta/edo bere ordezkaria
  • Poliziaren Zuzendaritza Nagusia
  • Udalak
  • Gobernu Zentrala
  • Adingabeen Fiskaltza
  • Gizarte Zerbitzuak ematen dituzten erakundeak eta zentroak
  • Erregistro publikoak
  • Gizarte Segurantza
  • Pentsioak edo bestelako diru-sarrerak ordaintzen dituzten erakundeak
  • Finantza eta aurrezpen erakundeak
  • Mutualitateak eta gizarte aurreikuspen erakundeak
  • Ogasun eta Finantza Saileko Foru Saila eta/edo bestelako zerga agentziak
  • Estatistikako Institutu Nazionala
  • Osakidetza
  • Beste administrazio publiko batzuk
  • Kontsulatuak eta enbaxadak eta hirugarren herrialdeetako gainerako erakundeak, organismoak edo administrazio publikoak
 • Entitate edo pertsona hartzaileak

  Jaitsi Entitate edo pertsona hartzaileak (81 KB)

  • Poliziaren Zuzendaritza Nagusia
  • Udalak
  • Epaitegiak
  • Senideak
  • Gobernu Zentrala: Kanpo Arazoetarako eta/edo Gizarte Gaietarako eskumenak dituzten ministerioak
  • Adingabeen fiskaltza
  • Gizarte Zerbitzuak ematen dituzten erakundeak eta zentroak
  • Erregistro publikoak
  • Gizarte Segurantza
  • Mutualitateak eta gizarte aurreikuspeneko erakundeak
  • Osakidetza
  • Eusko Jaurlaritza
  • Beste administrazio publiko batzuk
  • Kontsulatuak eta enbaxadak, eta hirugarren herrialdeetako gainerako erakundeak, organismoak edo administrazio publikoak
  • Arartekoa
  • Adingabeak babesten dituzten organoak

  Nazioarteko transferentziak

  Jatorriko eta helmugako herrialdeko kontsulatua

 • Legitimazioa

  • APEL (9.1. art.)
  • SPAJL (155. art.)
  • Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa, Adingabeak juridikoki babesteari, kode zibila partzialki aldatzeari eta auzipetze zibilari buruzkoa
  • Urtarrilaren 11ko 4/2000 Legea, Espainian atzerritarrek dituzten eskubideei eta askatasunei buruzkoa, eta horien gizarteratzeari buruzkoa
  • Abenduaren 28ko 54/2007 Legea, Nazioarteko Adopzioei buruzkoa
  • Otsailaren 18ko 3/2005 Legea, Umeei eta Nerabeei Arreta eta Babesa emateari buruzkoa
  • Abenduaren 5eko 12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
  • 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretua, Kode Zibila argitaratzen duena
  • Umeak babesteko eta nazioarteko adopzioak egiteko lankidetzari buruzko hitzarmena berresten duen tresna, Hagan egindakoa 1993ko maiatzaren 29an
Datuak eskuratzeko eskubidea:
Zure datu pertsonalen erabilerari buruzko informazio guztia kontsulta dezakezu (datuak, kategoriak, xedeak, hartzaileak, datuak gordetzeko epea, datuen eskualdaketa eta jakinarazpena).
Zuzentzeko eskubidea:
Zure datu pertsonalak zuzentzeko, osatzeko edo aldatzeko eska dezakezu.
Ezabatzeko eskubidea:
Zure datu pertsonalak ezabatzeko eska dezakezu, honako kasu hauetan:
 • legez kanpo erabili badira.
 • datuak jasotzeko arrazoia desagertu bada.
 • emandako baimenari uko egin badiozu (soilik datuak baimen bidez eman bazenituen).
 • datuak erabiltzeari uko egiten badiozu.
Aurka egiteko eskubidea:
Bizkaiko Foru Aldundiko erantzuleak (interes publikoko jarduketa batean edo botere publikoak egikaritzean legitimatua) zure datu pertsonalak erabiltzeari uko egin diezaiokezu. Edozein unetan egin ahal izango duzu horren aurka, zure egoerarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan bi alderdien interesak baloratuko dira, hau da, datuen erabileraren arduradunarenak eta interesdunarenak. Honako hau hartuko da kontuan:
 • Erantzuleak erabiltzeko ezinbesteko arrazoi legitimoak.
 • Interesdunaren interesak, eskubideak eta askatasunak.
Mugatzeko eskubidea:
Zure datu pertsonal jakin batzuk soilik erabiltzeko eska dezakezu. Horretarako honako hau egin dezakezu:
 1. Erabilera eteteko eskatu:
  • Zure datu pertsonalak zehatzak diren egiaztatzeko eskatu baduzu, haien zehaztasuna egiaztatzen den bitartean.
  • Arrazoi pertsonalengatik zure datuak erabiltzeari uko egin badiozu, erantzulearen intereseko legezko erabilera edo botere publikoaren erabilera egiaztatzen diren bitartean, eta datuen erabilera mantzentzen den edo ez erabaki bitartean.
 2. Datuak gordetzeko eskatu:
  • Erabilera legezkoa bada eta datuen erabilera mugatzeko eskatzen baduzu, baina ez datuak ezabatzea.
  • Datuak erreklamazioak egiteko edo horietatik defendatzeko behar badituzu, baina aldi berean ordezkariak ez baditu datu horiek horretarako erabili behar.
Banakako erabaki automatizatuen objektu ez izateko eskubidea:
Datu horiek datu pertsonaletan oinarritutako erabakiak hartzeko balio duten profilak sortzeko erabiltzen ez direla bermatzen da. Nolanahi ere, eskubide hori ez da aplikatuko:
 1. Datu horiek beharrezkoak badira interesdunaren eta datuak erabiltzeaz arduratzen den pertsonaren artean.
 2. Interesdunaren baimenarekin erabili badira.

BFAn eskubide pertsonalak egikaritzeko prozedura

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA deritzon pertsona Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 15an hartutako erabaki baten bidez sortu, izendatu eta arautu zen. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (BAO, 99 Zk., 2018ko maiatzaren 24koa), eta jakinarazpen ofiziala egin zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Harremana

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-entitateek egiten dituzten tratamenduei buruzko datuen babesaren arloko kontsulta guztietarako, HONA jo dezakezue