RENOVE ETXEA PLANA

Renove Etxea plana, Bizkaiko eraikuntzako gremioetan jarduera sustatzeko.

Zer?

  • % 10eko kenkari fiskal iragankorra, Bizkaian bizi diren pertsonen ohiko etxebizitza eraberritzeagatik, bakoitzari dagokion udal lizentzia badute.
  • Gutxienez 3.000 euroko eta gehienez 15.000 euroko aurrekontua duten eraberritzeetarako kenkaria (1.500 euroko gehieneko kenkaria).
  • Hamar urtetik gorako antzinatasuna duten ohiko etxebizitzetarako.