Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen aurrekontua

Gastuak: Kapituluko

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
KAP Deskripzioa 2023 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 77.869.000 55.20%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 55.161.000 39.11%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.000 0.12%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 7.310.000 5.18%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 190.000 0.13%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0.25%
AURREKONTUA GUZTIRA 141.056.000 100.00%