Bizkaiko foru aldundia: Aurrekontu betearazpena (behin-behinekoa)

Gastuen betearazpena Urtarrila 2022: Aurrekontu arruntaren betearazpena
Aurrekontuaren aldaketak
Saila eta kapituluak

Excel fitxategiaren ikonoa

Gastuen betearazpena Urtarrila 2022: Aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Saila eta kapituluak
Sail KAP Deskripzioa Hasierako kreditua Gehigarriak Zabalkuntzak Sorkuntzak Txertaketak Deuseztapenak Transferentziak Berresleipenak Azken kreditua
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 89,408,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,295.97 89,404,301.03
GIZARTE EKINTZA 621,949,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,678.06 622,037,183.06
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 75,928,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,295.00 75,949,178.00
OGASUNA ETA FINANTZAK 142,687,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,368.28 142,831,553.28
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 192,992,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,269.91 193,319,424.91
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 153,849,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -984,984.29 152,864,254.71
EKONOMIA SUSTATZEKO 86,058,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,058,657.00
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 81,389,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,515.01 81,826,742.01
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 255,614,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27,846.00 255,587,094.00
HERRI ZORRA 205,445,529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,445,529.00
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 6,002,439,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,002,439,066.00
UDAL FINANTZAKETA 968,950,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968,950,702.00
BATZAR NAGUSIA 9,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,365,000.00
GUZTIRA 8,886,078,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,886,078,685.00