Foru Aldundiaren aurrekontua

Gastuak: Sailako

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
Sail Deskripzioa 2022 %
02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 89.408.597 1.01%
03 GIZARTE EKINTZA 621.949.505 7.00%
04 EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 75.928.883 0.85%
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 142.687.185 1.61%
06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 192.992.155 2.17%
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 153.849.239 1.73%
08 EKONOMIA SUSTATZEKO 86.058.657 0.97%
09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 81.389.227 0.92%
10 AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 255.614.940 2.88%
20 HERRI ZORRA 205.445.529 2.31%
21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 6.002.439.066 67.55%
22 UDAL FINANTZAKETA 968.950.702 10.90%
23 BATZAR NAGUSIA 9.365.000 0.11%
AURREKONTUA GUZTIRA 8.886.078.685 100.00%