Foru Aldundiaren aurrekontua

Gastuak: Sailako

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
Sail Deskripzioa 2021 %
02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 84.598.815 1.06%
03 GIZARTE EKINTZA 607.308.097 7.62%
04 EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 62.904.907 0.79%
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 133.973.098 1.68%
06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 172.946.945 2.17%
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 134.661.011 1.69%
08 EKONOMIA SUSTATZEKO 71.387.715 0.90%
09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 74.079.718 0.93%
10 AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 253.603.109 3.18%
20 HERRI ZORRA 206.660.762 2.59%
21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.242.648.663 65.77%
22 UDAL FINANTZAKETA 916.671.917 11.50%
23 BATZAR NAGUSIA 9.365.000 0.12%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.970.809.757 100.00%