Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen aurrekontua

Gastuak: Kapituluko

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
KAP Deskripzioa 2021 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 72.224.000 56.83%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 51.944.000 40.87%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.000 0.14%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.310.000 1.82%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0.07%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0.28%
AURREKONTUA GUZTIRA 127.094.000 100.00%