Foru Aldundiaren aurrekontua

Gastuak: Sailako

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
Sail Deskripzioa 2020 %
02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 96.040.503 1.13%
03 GIZARTE EKINTZA 587.307.364 6.93%
04 EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 61.007.172 0.72%
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 135.092.610 1.59%
06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 144.254.448 1.70%
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 127.962.508 1.51%
08 EKONOMIA SUSTATZEKO 86.068.535 1.02%
09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 68.630.005 0.81%
10 AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 211.604.855 2.50%
20 HERRI ZORRA 163.483.341 1.93%
21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.857.021.095 69.09%
22 UDAL FINANTZAKETA 929.930.166 10.97%
23 BATZAR NAGUSIA 8.900.000 0.10%
AURREKONTUA GUZTIRA 8.477.302.602 100.00%